Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce

Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce

Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce

Możliwość komentowania Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce została wyłączona

Polish Supplementary School Council of America, Inc. – koordynator polonijnej edukacji na Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych

Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce powstała w 1925 roku z inicjatywy redaktora „Nowego Świata” Wacława Bojana-Błażewicza w odpowiedzi na likwidację dwujęzycznych szkół etnicznych. Polacy powołali ją do życia w poczuciu zagrożenia dla wartości katolickich i języka polskiego. Jej zadaniem było otoczenie opieką placówek oświatowych, działających w stanach Nowy Jork, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Pensylwania, Maryland, Wirginia i Floryda. Były to głównie szkoły weekendowe, które powstały w miejsce parafialnych szkół etnicznych. W programie miały one naukę języka polskiego, literatury, historii ojczystej, geografii i tradycji, a także religii. Pracowali w nich przysyłani i opłacani przez polskie Ministerstwo Oświaty instruktorzy i nauczyciele. Korzystano też ze specjalnie przygotowanych i wydanych w Polsce podręczników dla szkół na emigracji.

Centrala pełniła rolę polonijnego kuratorium szkolnego. Współpracowała z kierownictwem i kadrą pedagogiczną szkół, organizowała zebrania i szkolenia metodyczne. W czasie II wojny światowej, mimo że wiele szkół dokształcających zawiesiło swą działalność, Centrala kontynuowała ją nieprzerwanie. W latach pięćdziesiątych, dzięki napływowi nowej fali polskiej emigracji, przyczyniła się do odrodzenia upadłych placówek oświatowych.

20 maja 1962 roku na Walnym Zgromadzeniu w Nowym Jorku przyjęto i zatwierdzono Statut Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, a następnie zarejestrowano ją jako organizację niedochodową w Departamencie Stanu Nowy Jork w Albany.

CPSD należy 65 szkół ze stanów: Nowy Jork, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Pensylwania i Floryda, w których uczy się 8030 uczniów i pracuje 565 nauczycieli (dane z roku szkolnego 2007/2008).

W trosce o podniesienie sprawności językowej uczniów szkół polonijnych CPSD organizuje konkursy międzyszkolne, a także – wraz z Komisją Oświatową KPA – egzaminy Polish Regents oraz egzaminy certyfikatowe z języka polskiego, które odbywają się na Columbia University. Pozytywne wyniki z tych egzaminów pozwalają młodzieży zdobyć 3 kredyty potrzebne do ukończenia amerykańskiej szkoły średniej, a niekiedy – w zależności od wymagań uczelni – uzyskać kredyty na studia.

(cytaty ze strony internetowej Centrali)

Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce zrzesza polskie placówki oświatowe głównie ze Wschodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych (tak było początkowo). Obecnie należą do niej szkoły ze stanów:
– Nowy Jork
– New Jersey
– Pennsylvania
– Connecticut
– Massachusetts
– Michigan
– Rhode Island
– Floryda
– Texas
– Arizona
– Wisconsin
– Ohio

Adres:
7 Plane Tree Lane, Dix Hills, NY 11746

Adres internetowy: http://www.centralapolskichszkol.org

Na ilustracji: fragment skrinu strony głównej

podobne wpisy

Polacy w Wallington, New Jersey, USA

Możliwość komentowania Polacy w Wallington, New Jersey, USA została wyłączona

PoloniaSF.org – czyli Polonia w San Francisco

Możliwość komentowania PoloniaSF.org – czyli Polonia w San Francisco została wyłączona

Polonia for Kids, USA

Możliwość komentowania Polonia for Kids, USA została wyłączona

Wirtualne Oslo

Możliwość komentowania Wirtualne Oslo została wyłączona

Polonijny Biuletyn Informacyjny w Winnipeg, Kanada

Możliwość komentowania Polonijny Biuletyn Informacyjny w Winnipeg, Kanada została wyłączona

Stowarzyszenie Polonez, Austria

Możliwość komentowania Stowarzyszenie Polonez, Austria została wyłączona

Polskie organizacje w Queensland, Australia

Możliwość komentowania Polskie organizacje w Queensland, Australia została wyłączona

Maki wystąpią w Stroudsburg, PA

Możliwość komentowania Maki wystąpią w Stroudsburg, PA została wyłączona

Wolność prasy i satyra

Możliwość komentowania Wolność prasy i satyra została wyłączona

Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Padwie, Włochy

Możliwość komentowania Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Padwie, Włochy została wyłączona

Polish Festival Seattle 2015

Możliwość komentowania Polish Festival Seattle 2015 została wyłączona

Polonia w Stambule

Możliwość komentowania Polonia w Stambule została wyłączona

Create AccountLog In Your Account