Szkoła Polska w Zurychu, Szwajcaria

Szkoła Polska w Zurychu, Szwajcaria

Szkoła Polska w Zurychu, Szwajcaria

Możliwość komentowania Szkoła Polska w Zurychu, Szwajcaria została wyłączona

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Bernie, z siedzibą w Zurychu

Szkoła Polska w Zurychu rozpoczęła działalność 6 września 2006 roku. Organem koordynującym i sprawującym nadzór pedagogiczny jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie.

Szkoła realizuje uzupełniający plan nauczania w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Obejmuje on: język polski, historię Polski, geografię Polski, wiedzę o społeczeństwie, matematykę (w zakresie różnic programowych). Jest też umożliwiony dobrowolny udział w zajęciach z religii.

Lekcje odbywają się:
– w systemie stacjonarnym kształcenia uzupełniającego od 4 do 6 godzin tygodniowo, zajęcia w soboty (szkoła podstawowa);
– w kształceniu na odległość – konsultacje od 4 do 10 godzin raz w miesiącu, spotkania w soboty (gimnazjum i liceum).

Uczeń kończący naukę w danym roku szkolnym otrzymuje świadectwo szkolne według zasad i wzorów obowiązujących w systemie oświaty Rzeczypospolitej Polskiej.

Zajęcia w Szkole Polskiej w Zurychu odbywają się w Zurychu, w salach szkoły Manegg przy ulicy Tannenrauchstrasse 10.

W szkole znajduje się biblioteka dla uczniów.

Adres internetowy: www.szkola.ch

Na ilustracji: tarcza szkolna

podobne wpisy

Polskie organizacje w Queensland, Australia

Możliwość komentowania Polskie organizacje w Queensland, Australia została wyłączona

II Polonijne Żeglarskie Mistrzostwa Świata

Możliwość komentowania II Polonijne Żeglarskie Mistrzostwa Świata została wyłączona

Wesoły Wieżowiec na polonijnym kongresie

Możliwość komentowania Wesoły Wieżowiec na polonijnym kongresie została wyłączona

Dom Polski w Mohylewie, Białoruś

Możliwość komentowania Dom Polski w Mohylewie, Białoruś została wyłączona

Polish Festival Seattle 2015

Możliwość komentowania Polish Festival Seattle 2015 została wyłączona

Klub Polski na Słowacji

Możliwość komentowania Klub Polski na Słowacji została wyłączona

Forum Polonijne TAMA

Możliwość komentowania Forum Polonijne TAMA została wyłączona

Dom Polski w Sankt Petersburgu, Rosja

Możliwość komentowania Dom Polski w Sankt Petersburgu, Rosja została wyłączona

Copernicus Center w Chicago

Możliwość komentowania Copernicus Center w Chicago została wyłączona

Związek Polaków na Białorusi

Możliwość komentowania Związek Polaków na Białorusi została wyłączona

Moja Wyspa – portal dla Polaków w Wielkiej Brytanii

Możliwość komentowania Moja Wyspa – portal dla Polaków w Wielkiej Brytanii została wyłączona

Tygodnik Wileńszczyzny

Możliwość komentowania Tygodnik Wileńszczyzny została wyłączona

Create AccountLog In Your Account