Związek Polaków na Białorusi

Związek Polaków na Białorusi

Związek Polaków na Białorusi

Możliwość komentowania Związek Polaków na Białorusi została wyłączona

Informacje o Polakach na Białorusi i ich związku

Rozpad komunizmu sprzyjał inicjatywom na rzecz tworzenia polskich organizacji. Proces ten rozpoczął się w czasach pierestrojki, gdy została założona niezależna organizacja – Związek Polaków na Białorusi w 1990 roku, wywodząca się z istniejącego od 1988 roku na Grodzieńszczyźnie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adama Mickiewicza. Związek skupia około 25 tysięcy aktywistów w całym kraju. Oficjalnie statystyki mówią o blisko 400 tys. Polaków, zamieszkujących od wieków głównie w zachodniej części dzisiejszej Białorusi. Są dziedzicami znacznie większej wspólnoty, która przez II wojną światową liczyła milion osób.

Pomimo różnych szykan i trudności z przełamywaniem bierności miejscowych środowisk, działaczom ZPB udało się stworzyć dość silną organizację. Nawiązane zostały bliskie związki organizacji ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i Senatem RP. Dzięki wsparciu, które ZPB otrzymał od władz polskich, w ciągu kilku lat powstało 16 Domów Polskich, w których prowadzona była praca kulturalno-oświatowa. W 1996 roku została otwarta pierwsza Polska Szkoła w Grodnie. Natomiast druga Polska Szkoła – w 1999 roku w Wołkowysku. Klasy z polskim językiem wykładowym funkcjonowały również w Brześciu, Mińsku, Nowogródku i Sopoćkiniach. Języka polskiego nauczało się także w 289 szkołach, 42 przedszkolach, 39 szkołach społecznych.

W ostatnich latach wspólnota polska przeżywa trudne chwile, a władze białoruskie robią wszystko, aby skłócić Polonię. O szykanach Związku Polaków na Białorusi i jego władz (m.in. pani prezes Andżeliki Borys) szeroko informowały nie tylko polskie media.

Działania realizowane przez ZPB:
– organizacja imprez kulturalnych;
– organizacja imprez okolicznościowych z okazji świąt narodowych;
– pomoc metodyczna nauczycielom języka polskiego;
– współpraca z rodzicami Szkół Polskich w Grodnie i Wołkowysku;
– organizacja imprez, warsztatów, konferencji dla młodzieży;
– organizacja wyjazdu dzieci na kolonie letnie do Polski;
– organizacja wyjazdu nauczycieli na warsztaty metodyczne do Polski;
– organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci, młodzieży, nauczycieli po – terenie Białorusi i do Polski;
– pomoc polskich chórom i zespołom;
– organizacja imprez sportowych;
– opieka nad żołnierzami Armii Krajowej i Sybirakami;
– dbanie o miejsca pamięci narodowej;
– wydawanie prasy polskiej;
– pomoc prawna dla Polaków w terenie.

Obecnie strona www (której adres tu podawaliśmy)  nie działa, ale mamy nadzieję, że organizacja istnieje nadal.

Na ilustracji: skrin czołówki strony głównej

podobne wpisy

Polskie ślady w Chorwacji

Możliwość komentowania Polskie ślady w Chorwacji została wyłączona

Rynek – magazyn polonijny, Niemcy

Możliwość komentowania Rynek – magazyn polonijny, Niemcy została wyłączona

Nordycka Unia Oświaty Polonijnej (NUOP)

Możliwość komentowania Nordycka Unia Oświaty Polonijnej (NUOP) została wyłączona

Portal polonia.es – Hiszpania

Możliwość komentowania Portal polonia.es – Hiszpania została wyłączona

Muzeum Polskie w Rapperswilu, Szwajcaria

Możliwość komentowania Muzeum Polskie w Rapperswilu, Szwajcaria została wyłączona

Echa Polesia – kwartalnik Związku Polaków na Białorusi

Możliwość komentowania Echa Polesia – kwartalnik Związku Polaków na Białorusi została wyłączona

Taste of Polonia 2012, Chicago

Możliwość komentowania Taste of Polonia 2012, Chicago została wyłączona

Konfraternia Artystów Polskich w Wielkiej Brytanii

Możliwość komentowania Konfraternia Artystów Polskich w Wielkiej Brytanii została wyłączona

Polski folklor w magazynie Rynek

Możliwość komentowania Polski folklor w magazynie Rynek została wyłączona

Sufler nr 247, 17 maja 2012 r.

Możliwość komentowania Sufler nr 247, 17 maja 2012 r. została wyłączona

Stroje ludowe na wesoło w Kapsztadzie, RPA

Możliwość komentowania Stroje ludowe na wesoło w Kapsztadzie, RPA została wyłączona

Pegaz i Polacy w północnej Anglii

Możliwość komentowania Pegaz i Polacy w północnej Anglii została wyłączona

Create AccountLog In Your Account