Związek Polaków na Białorusi

Związek Polaków na Białorusi

Związek Polaków na Białorusi

Możliwość komentowania Związek Polaków na Białorusi została wyłączona

Informacje o Polakach na Białorusi i ich związku

Rozpad komunizmu sprzyjał inicjatywom na rzecz tworzenia polskich organizacji. Proces ten rozpoczął się w czasach pierestrojki, gdy została założona niezależna organizacja – Związek Polaków na Białorusi w 1990 roku, wywodząca się z istniejącego od 1988 roku na Grodzieńszczyźnie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adama Mickiewicza. Związek skupia około 25 tysięcy aktywistów w całym kraju. Oficjalnie statystyki mówią o blisko 400 tys. Polaków, zamieszkujących od wieków głównie w zachodniej części dzisiejszej Białorusi. Są dziedzicami znacznie większej wspólnoty, która przez II wojną światową liczyła milion osób.

Pomimo różnych szykan i trudności z przełamywaniem bierności miejscowych środowisk, działaczom ZPB udało się stworzyć dość silną organizację. Nawiązane zostały bliskie związki organizacji ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i Senatem RP. Dzięki wsparciu, które ZPB otrzymał od władz polskich, w ciągu kilku lat powstało 16 Domów Polskich, w których prowadzona była praca kulturalno-oświatowa. W 1996 roku została otwarta pierwsza Polska Szkoła w Grodnie. Natomiast druga Polska Szkoła – w 1999 roku w Wołkowysku. Klasy z polskim językiem wykładowym funkcjonowały również w Brześciu, Mińsku, Nowogródku i Sopoćkiniach. Języka polskiego nauczało się także w 289 szkołach, 42 przedszkolach, 39 szkołach społecznych.

W ostatnich latach wspólnota polska przeżywa trudne chwile, a władze białoruskie robią wszystko, aby skłócić Polonię. O szykanach Związku Polaków na Białorusi i jego władz (m.in. pani prezes Andżeliki Borys) szeroko informowały nie tylko polskie media.

Działania realizowane przez ZPB:
– organizacja imprez kulturalnych;
– organizacja imprez okolicznościowych z okazji świąt narodowych;
– pomoc metodyczna nauczycielom języka polskiego;
– współpraca z rodzicami Szkół Polskich w Grodnie i Wołkowysku;
– organizacja imprez, warsztatów, konferencji dla młodzieży;
– organizacja wyjazdu dzieci na kolonie letnie do Polski;
– organizacja wyjazdu nauczycieli na warsztaty metodyczne do Polski;
– organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci, młodzieży, nauczycieli po – terenie Białorusi i do Polski;
– pomoc polskich chórom i zespołom;
– organizacja imprez sportowych;
– opieka nad żołnierzami Armii Krajowej i Sybirakami;
– dbanie o miejsca pamięci narodowej;
– wydawanie prasy polskiej;
– pomoc prawna dla Polaków w terenie.

Obecnie strona www (której adres tu podawaliśmy)  nie działa, ale mamy nadzieję, że organizacja istnieje nadal.

Na ilustracji: skrin czołówki strony głównej

podobne wpisy

Janusz Skowron w PIASA

Możliwość komentowania Janusz Skowron w PIASA została wyłączona

Polskie ślady w Chorwacji

Możliwość komentowania Polskie ślady w Chorwacji została wyłączona

Klub Polski na Słowacji

Możliwość komentowania Klub Polski na Słowacji została wyłączona

Sufler nr 247, 17 maja 2012 r.

Możliwość komentowania Sufler nr 247, 17 maja 2012 r. została wyłączona

Uśmiech jest taki sam na całym świecie

Możliwość komentowania Uśmiech jest taki sam na całym świecie została wyłączona

Polskie Młodzieżowe Centrum Kultury, Kazachstan

Możliwość komentowania Polskie Młodzieżowe Centrum Kultury, Kazachstan została wyłączona

Kobiety Mocy w Nowym Jorku i Ljubljanie

Możliwość komentowania Kobiety Mocy w Nowym Jorku i Ljubljanie została wyłączona

Dom Polski w Milton Keynes, Wielka Brytania

Możliwość komentowania Dom Polski w Milton Keynes, Wielka Brytania została wyłączona

SIPPA – Światowe Igrzyska Polonijne – Polonia Austria

Możliwość komentowania SIPPA – Światowe Igrzyska Polonijne – Polonia Austria została wyłączona

Polonia amerykańska

Możliwość komentowania Polonia amerykańska została wyłączona

Polonia for Kids, USA

Możliwość komentowania Polonia for Kids, USA została wyłączona

Stowarzyszenie Polaków Polonia w Queensland, Australia

Możliwość komentowania Stowarzyszenie Polaków Polonia w Queensland, Australia została wyłączona

Create AccountLog In Your Account