Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce

Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce

Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce

Możliwość komentowania Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce została wyłączona

Polish Supplementary School Council of America, Inc. – koordynator polonijnej edukacji na Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych

Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce powstała w 1925 roku z inicjatywy redaktora „Nowego Świata” Wacława Bojana-Błażewicza w odpowiedzi na likwidację dwujęzycznych szkół etnicznych. Polacy powołali ją do życia w poczuciu zagrożenia dla wartości katolickich i języka polskiego. Jej zadaniem było otoczenie opieką placówek oświatowych, działających w stanach Nowy Jork, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Pensylwania, Maryland, Wirginia i Floryda. Były to głównie szkoły weekendowe, które powstały w miejsce parafialnych szkół etnicznych. W programie miały one naukę języka polskiego, literatury, historii ojczystej, geografii i tradycji, a także religii. Pracowali w nich przysyłani i opłacani przez polskie Ministerstwo Oświaty instruktorzy i nauczyciele. Korzystano też ze specjalnie przygotowanych i wydanych w Polsce podręczników dla szkół na emigracji.

Centrala pełniła rolę polonijnego kuratorium szkolnego. Współpracowała z kierownictwem i kadrą pedagogiczną szkół, organizowała zebrania i szkolenia metodyczne. W czasie II wojny światowej, mimo że wiele szkół dokształcających zawiesiło swą działalność, Centrala kontynuowała ją nieprzerwanie. W latach pięćdziesiątych, dzięki napływowi nowej fali polskiej emigracji, przyczyniła się do odrodzenia upadłych placówek oświatowych.

20 maja 1962 roku na Walnym Zgromadzeniu w Nowym Jorku przyjęto i zatwierdzono Statut Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, a następnie zarejestrowano ją jako organizację niedochodową w Departamencie Stanu Nowy Jork w Albany.

CPSD należy 65 szkół ze stanów: Nowy Jork, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Pensylwania i Floryda, w których uczy się 8030 uczniów i pracuje 565 nauczycieli (dane z roku szkolnego 2007/2008).

W trosce o podniesienie sprawności językowej uczniów szkół polonijnych CPSD organizuje konkursy międzyszkolne, a także – wraz z Komisją Oświatową KPA – egzaminy Polish Regents oraz egzaminy certyfikatowe z języka polskiego, które odbywają się na Columbia University. Pozytywne wyniki z tych egzaminów pozwalają młodzieży zdobyć 3 kredyty potrzebne do ukończenia amerykańskiej szkoły średniej, a niekiedy – w zależności od wymagań uczelni – uzyskać kredyty na studia.

(cytaty ze strony internetowej Centrali)

Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce zrzesza polskie placówki oświatowe głównie ze Wschodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych (tak było początkowo). Obecnie należą do niej szkoły ze stanów:
– Nowy Jork
– New Jersey
– Pennsylvania
– Connecticut
– Massachusetts
– Michigan
– Rhode Island
– Floryda
– Texas
– Arizona
– Wisconsin
– Ohio

Adres:
7 Plane Tree Lane, Dix Hills, NY 11746

Adres internetowy: http://www.centralapolskichszkol.org

Na ilustracji: fragment skrinu strony głównej

podobne wpisy

Polski humor i sztuka w Newcastle

Możliwość komentowania Polski humor i sztuka w Newcastle została wyłączona

VI Festiwal Sztuki Polskiej w Limerick

Możliwość komentowania VI Festiwal Sztuki Polskiej w Limerick została wyłączona

Fundacja Archivum Helveto-Polonicum we Fryburgu, Szwajcaria

Możliwość komentowania Fundacja Archivum Helveto-Polonicum we Fryburgu, Szwajcaria została wyłączona

Polskie Stowarzyszenie Córdoba w Argentynie

Możliwość komentowania Polskie Stowarzyszenie Córdoba w Argentynie została wyłączona

Radonski prezydentem Wenezueli?

Możliwość komentowania Radonski prezydentem Wenezueli? została wyłączona

Historia emigracji polskiej do USA

Możliwość komentowania Historia emigracji polskiej do USA została wyłączona

Greenpoint. Przemiany – polski festiwal w NYC

Możliwość komentowania Greenpoint. Przemiany – polski festiwal w NYC została wyłączona

Polish Heritage Society – Grand Rapids, Michigan, USA

Możliwość komentowania Polish Heritage Society – Grand Rapids, Michigan, USA została wyłączona

Telewizja Detroit (Michigan, USA)

Możliwość komentowania Telewizja Detroit (Michigan, USA) została wyłączona

Polonia na Litwie – Polonia litewska

Możliwość komentowania Polonia na Litwie – Polonia litewska została wyłączona

Polacy w mieście Albany

Możliwość komentowania Polacy w mieście Albany została wyłączona

Szczepan Sadurski rysuje w PLUSIE

Możliwość komentowania Szczepan Sadurski rysuje w PLUSIE została wyłączona

Create AccountLog In Your Account