Organizacje polonijne na świecie

Organizacje polonijne na świecie

Organizacje polonijne na świecie

Możliwość komentowania Organizacje polonijne na świecie została wyłączona

Wybrane organizacje polonijne na świecie – informacje. Uwaga, informacje na SuperPolonia.info od 2011 roku, obecnie część może być nieaktualnych

Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii

Federation of Poles in Great Britain – informacje, organizacje członkowskie

Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii to organizacja społeczna pracująca na zasadzie wolontariatu. Jego władze są wybierane demokratycznie co 2 lata na Walnym Zjeździe wszystkich organizacji członkowskich i członków indywidualnych.

Na stronie organizacji czytamy: „Jako część polskiej społeczności musicie przyjąć aktywną postawę, przyłączać się do istniejących polskich organizacji lub, tam gdzie ich nie ma, tworzyć nowe. W ten sposób staniemy się siłą polityczną, z którą coraz bardziej liczyć się będą władze brytyjskie i brytyjskie Związki Zawodowe. (…) Tak długo jak będziemy postrzegani jako zjednoczona, zorganizowana społeczność, będziemy traktowani z należnym nam respektem.

Organizacje członkowskie Zjednoczenia:
1. Polski Ośrodek Społeczno Kulturalny
2. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii
3. Związek Lotników Polskich, Londyn
4. Związek Harcerstwa Polskiego, Londyn
5. Polska Macierz Szkolna
6. Instytut Józefa Piłsudskiego, Londyn
7. Instytut Polski i Muzeum im.gen.Sikorskiego, Londyn
8. Instytut Polski Akcji Katolickiej, Londyn
9. Ognisko Polskie
10. Ognisko Rodzin Osadników Kresowych
11. Polska YMCA
12. Polski Związek b.Więźniów Politycznych i Obozów Koncentracyjnych, Londyn
13. Koło b. Żołnierzy AK, Londyn
14. Związek Junackiej Szkoły Kadetów, Londyn
15. Koło Lwowian, Londyn
16. Komisja Porozumiewawcza Polskich Organizacji Kobiecych, Londyn
17. Stowarzyszenie Techników Polskich
18. Towarzystwo Pomocy Polakom, Londyn
19. Towarzystwo Popierania Nauki Polskiej, Londyn
20. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Młodzieży, Londyn
21. Towarzystwo Przyjaciół PUNO
22. Veritas Foundation
23. Zjednoczenie Polek na Emigracji, Londyn
24. Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego Za Granicą, Londyn
25. Zrzeszenie Polskich Artystów Plastyków w Wielkiej Brytanii, Londyn
26. Zrzeszenie Studentów i Absolwentów Polskich w Wielkiej Brytanii
27. Związek Artystów Scen Polskich w Wielkiej Brytanii, Londyn
28. Związek Karpatczyków 3 DSK, Londyn
29. Związek Lekarzy Polskich na Obczyźnie, Londyn
30. Związek Polskich Klubów Sportowych, Londyn
31. Związek Ziemian w Wielkiej Brytanii
32. Związek Żołnierzy 5 Kresowej Dywizji Piechoty
33. Zjednoczenie Polskie w Bradford
34. Zjednoczenie Polskie w Coventry
35. Zjednoczenie Polskie w Derby
36. Zjednoczenie Polskie w Leeds
37. Zjednoczenie Polskie w Leicester
38. Zjednoczenie Polskie w Manchester
39. Komitet Koordynacyjny Polskich Organizacji w Oxford
40. Zjednoczenie Polskie w Sheffield
41. Stowarzyszenie Polskie „Gryf” w Slough
42. Zjednoczenie Polskie w Swindon
43. Związek Szkół Młodszych Ochotniczek
44. Komitet Zjednoczenia Polskich Organizacji w Nottingham
45. Polskie Koło Katolickie Leamington Spa
46. Zrzeszenie Polaków Okręgu Kent
47. Komitet Pomocy Polakom na Wschodzie, Londyn
48. Polski Uniwersytet na Obczyźnie
49. Polska Parafia Katolicka Redditch
50. Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Penhros
51. Polska Wspólnota Katolicka (Braintree, Chelmsford, Ipswich)
52. Stowarzyszenie Polskie Aberdeen
53. Zjednoczenie Polskie w Trowbridge
54. Koło Pań przy Parafii Balham
55. Federacja Polskich Zespołów Folklorystycznych
56. Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, Londyn
57. Fundusz Pomocy Wdowom, Sierotom i Inwalidom 5 KDP, Londyn
58. Koło Polaków z Indii
59. Polskie Stowarzyszenie Mieszkaniowe dla Emerytów, Londyn
60. Topaz
61. Polonia Camborne i Redruth
62. Zjednoczenie Polskie Co. Durham
63. Stowarzyszenie Poland Street
64. Polish Psychologists’ Association
65. Polish Professionals in London
66. Polska Fundacja Kulturalna
67. East of England Polish Community Organisation
68. Związek Kultury Polonijnej w Rugby „Bartek”
69. Polish City Club
70. Pegaz – Polish Community Organisation North East UK
71. Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców i Firm UK
72. Taunton Deane Polish Association „Sami Sobie”
73. United Polish Falkirk
74. Polish Expats Association, Birmingham
75. Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Walijskiej
76. Polish Journalist Association UK

Adres pocztowy:
Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii
240 King Street, London W6 0RF

Adres internetowy: www.zpwb.org.uk

Klub Polski Orła Białego Newcastle Anglia organizacje polonijne na świecie
Newcastle, Anglia

Organizacje polonijne: Klub Polski Orła Białego w Newcastle, Anglia

Powstał, gdy polscy żołnierze osiedlili się w północnej Anglii po II wojnie światowej i działa do dziś

Polskie organizacje, sklepy, szkoły sobotnie to fenomen polskiej migracji zarobkowej w UK. Społeczność polska oraz jej ośrodki kształtują się i rozwijają obecnie prawie w każdym większym mieście w Wielkiej Brytanii. Nie każde jednak miasto posiada swój Polski Klub, którego istnienie i powstanie sięga II Wojny Światowej oraz emigracji powojennej.

Takim Klubem jest Polski Klub Orła Białego w Newcastle upon Tyne, który powstał kiedy to polscy żołnierze osiedlili się na terenach północnej Anglii po II Wojnie Światowej i w raz ze swym wojskowym kapelanem ks. Żelichowskim rozpoczęli poszukiwanie swego miejsca na ziemi brytyjskiej.

Kapelan Żelichowski był ich podporą duchową i patriotyczną, a także organizatorem życia kulturalnego wśród ówczesnej Polonii. Wtedy to w latach 50-tych dzięki wkładowi ówczesnej Polonii wyremontowano dom i przeznaczono go na kaplicę oraz miejsce spotkań dla Polaków, gdzie odbywały się wspólne modlitwy, potańcówki, wesela i chrzty. Miejsce to szybko stało się niewystarczające i wtedy powstał pomysł na budowę kościoła i Klubu Polskiego, co było efektem otrzymanego Polskiego Funduszu Dobroczynności, a także zebranych od Polaków cegiełek na ten cel. Misja Katolicka dołączyła się również do tej inicjatywy i zagwarantowała, że kościół w Newcastle zawsze będzie miał polskiego księdza.

Przez lata Klub Polski Orła Białego tętnił życiem, odbywały się tam zabawy, wesela, przyjęcia, dożynki, chrzciny i pogrzeby, dbano też o to, aby każdy mógł dostać polski obiad i dobrze spędzić czas. Z biegiem czasu jego członkowie zaczęli się wykruszać i zaistniała stagnacja w klubie, który coraz częściej był odwiedzany przez lokalnych Anglików.

Gdy po raz pierwszy przyjechałam do Anglii w 1993 r. i zamieszkałam w Newcastle, moje pierwsze kroki zaprowadziły mnie do Klubu Polskiego. Był to mały zaniedbany, przepełniony starszym pokoleniem Anglików klub, którzy grali w bingo i głośno dyskutowali po angielsku przy barze popijając brytyjskie piwo Brown Ale. Jedyne, co przypominało mi Polskę, to wiszące na ścianie zdjęcie Jana Pawła II oraz piękny centralnie umieszczony krzyż z białym orłem w koronie.

Jako dwudziestoletnia Polka próbowałam nawiązać kontakt z osiemdziesięcioletnimi Polakami, którzy mówili już tylko po angielsku, ale nie było to dla mnie osobiście zbyt zachęcające. Różnica pokoleniowa była zbyt wielka.

Do klubu wróciłam ponownie po dziesięciu latach. Stał już całkowicie pusty, a panów których wcześniej poznałam przy barze, już nie było. To był rok 2003.

Od 2004 r. wraz z kolejną falą migracyjną, tym razem zarobkową, Klub Orła Białego ponownie tętni życiem i znowu jest ośrodkiem kulturalnym społeczności polskiej w Newcastle upon Tyne. Dzięki nowym gospodarzom młodego pokolenia, odbywają się tu spotkania rodzinne, imprezy okolicznościowe, zabawy, a od niedawna również spotkania artystyczne i wystawy. Klub Polski wraz z polskim kościołem wspólnie wspierają Polonię. Stał się miejscem wsparcia dla każdego Polaka oraz współpartnerem dla każdej organizacji polonijnej, której celem jest promocja polskości i integracja.

Klub podtrzymuje dziedzictwo i spuściznę polską, krzewi kulturę, zrzesza Polonię, reprezentuje jej interesy w Anglii, a przede wszystkim dba o przetrwanie jego powojennej historii i odrobiny polskości w północnej Anglii.

Tekst:
Kasia Bobrzak

Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce

Polish Supplementary School Council of America, Inc. – koordynator polonijnej edukacji na Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych

Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce powstała w 1925 roku z inicjatywy redaktora „Nowego Świata” Wacława Bojana-Błażewicza w odpowiedzi na likwidację dwujęzycznych szkół etnicznych. Polacy powołali ją do życia w poczuciu zagrożenia dla wartości katolickich i języka polskiego. Jej zadaniem było otoczenie opieką placówek oświatowych, działających w stanach Nowy Jork, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Pensylwania, Maryland, Wirginia i Floryda. Były to głównie szkoły weekendowe, które powstały w miejsce parafialnych szkół etnicznych. W programie miały one naukę języka polskiego, literatury, historii ojczystej, geografii i tradycji, a także religii. Pracowali w nich przysyłani i opłacani przez polskie Ministerstwo Oświaty instruktorzy i nauczyciele. Korzystano też ze specjalnie przygotowanych i wydanych w Polsce podręczników dla szkół na emigracji.

Centrala pełniła rolę polonijnego kuratorium szkolnego. Współpracowała z kierownictwem i kadrą pedagogiczną szkół, organizowała zebrania i szkolenia metodyczne. W czasie II wojny światowej, mimo że wiele szkół dokształcających zawiesiło swą działalność, Centrala kontynuowała ją nieprzerwanie. W latach pięćdziesiątych, dzięki napływowi nowej fali polskiej emigracji, przyczyniła się do odrodzenia upadłych placówek oświatowych.

20 maja 1962 roku na Walnym Zgromadzeniu w Nowym Jorku przyjęto i zatwierdzono Statut Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, a następnie zarejestrowano ją jako organizację niedochodową w Departamencie Stanu Nowy Jork w Albany.

CPSD należy 65 szkół ze stanów: Nowy Jork, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Pensylwania i Floryda, w których uczy się 8030 uczniów i pracuje 565 nauczycieli (dane z roku szkolnego 2007/2008).

W trosce o podniesienie sprawności językowej uczniów szkół polonijnych CPSD organizuje konkursy międzyszkolne, a także – wraz z Komisją Oświatową KPA – egzaminy Polish Regents oraz egzaminy certyfikatowe z języka polskiego, które odbywają się na Columbia University. Pozytywne wyniki z tych egzaminów pozwalają młodzieży zdobyć 3 kredyty potrzebne do ukończenia amerykańskiej szkoły średniej, a niekiedy – w zależności od wymagań uczelni – uzyskać kredyty na studia.

(cytaty ze strony internetowej Centrali)

Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce początkowo zrzeszała polskie placówki oświatowe głównie ze Wschodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych, obecnie należą do niej szkoły także z innych stanów.

Adres:
7 Plane Tree Lane, Dix Hills, NY 11746

Adres internetowy: http://www.centralapolskichszkol.org

Kongres Polaków w Rosji Polacy Rosja Polonia organizacje polonijne na świecie
Organizacje polonijne na świecie: screen fragmentu strony www Polaków z Rosji

Kongres Polaków w Rosji

Federalna Polska Narodowo-Kulturalna Autonomia

W 1992 r. na I zjeździe organizacji polonijnych z inicjatywy dziesięciu tychże lokalnych organizacji został powołany Kongres Polaków w Rosji. W 2003 r., podczas trzeciego zjazdu zmieniono nazwę na: Polska Federalna Autonomia Narodowo-Kulturalna „Kongres Polaków w Rosji”, w skład której weszły Autonomia Narodowo-Kulturalna Polaków w Moskwie „Dom Polski”, Irkucka Obwodowa Organizacja Społeczna „Polska Autonomia Kulturalna  „Ogniwo”, Krasnojarska Regionalna Autonomia Narodowo-Kulturalna „Dom Polski” oraz przedstawiciele regionalnych organizacji społecznych Polaków Abakanu, Barnauła, Bijska, Władykaukazu, Wołgogradu, Władywostoku, Jekaterynburga, Kazania, Jarosławia, Kaliningradu, Krasnodaru, Mineralnych Wód, Nalczyka, Nowosybirska, Orenburga, Permu, Penzy, Rostowa nad Donem, Petersburga, Samary, Smoleńska, Saratowa, Tomska, Togliatti, Tiumienia, Ufy, Ułan-Ude, Usola Syberyjskiego i stanicy Anapskaja. Od tamtego momentu do „Kongresu Polaków w Rosji” przyłączały się kolejne organizacje. Obecnie jest ich blisko 50.

Do najaktywniejszych członków „Kongresu Polaków” należą organizacje polonijne z Abakanu, Jekaterynburga, Irkucka, Krasnojarska, Moskwy, Orenburga, Permu, Petersburga, Saratowa, Smoleńska, Tomska, Tiumenia i Ułan Ude.

Podstawowy cel Kongresu, to przetrwanie i rozwój rosyjskiej społeczności Polaków w Rosji poprzez ochronę ich interesów narodowych i kulturalnych, zachowanie tożsamości, języka ojczystego, kultury narodowej i edukacji w języku ojczystym. By móc realizować ustalone przez regulamin cele, Kongres Polaków w Rosji w dużej mierze skupia się na historii i tradycji Polaków w Rosji, główną uwagę poświęcając kwestiom oświaty, kultury i edukacji.

Adres pocztowy:
115127 Bolszoj Tiszinskij piereułok 1, Moskwa, Rosja

Strona internetowa: www.poloniarosji.ru

Polonia w Trondheim, Norwegia

„Jesteśmy grupą ludzi, którzy z różnych powodów mają dwie ojczyzny. Chcemy mieć tyle samo przyjaciół wśród Polaków, co Norwegów i wspólnie przeżywać to, co jest ważne dla obu krajów i narodowości. Choć mamy odmienne biografie i spojrzenia na świat, lubimy być razem” – czytamy na stronie www Polonii w Trondheim. Jest tu wiele ciekawych i przydatnych informacji na temat Polonii w Norwegii oraz Norwegii.

Dowiadujemy się np., że istnieje Szkoła Kultury Polskiej w Trondheim. Organizowane są kursy języka norweskiego, wycieczki szkolne, spotkania informacyjne, odbywają się uroczystości, nieduże koncerty muzyki.

Odbywają się zajęcia Polskiej Sobotniej Szkoły w gimnazjum Asheim, w dzielnicy Heimdal (gimnazjum lokal udostępnia nieodpłatnie).

Adres internetowy: www.polonia.trondheim.no

Polonia w Bredzie Holandia Breda organizacje polonijne na świecie
Organizacje polonijne na świecie: screen strony Polaków w Bredzie

Polonia w Bredzie (Holandia)

Polacy w Bredzie. Informacje o stowarzyszeniu BCV Polonia Breda

Jak czytamy na stronie www stowarzyszenia, pragnie ono: utrzymywać w pamięci i święcić polskie tradycje, organizować polskie imprezy i święta, m.in. we współpracy z ambasadą Polski w Hadze. Członkowie stowarzyszenia otrzymują 4 razy w roku, wydawaną przez tę organizację książeczkę informacyjną „Polonia Kurier” z informacjami o działalności i planach na przyszłość.

Członkiem stowarzyszenia mogą także zostać Holendrzy. Aby zostać członkiem organizacji, należy skontaktować się (e-mailem, telefonicznie lub drogą pocztową), a potem wypełnić formularz. Wysokość składki członkowskiej jest zależna czy członkiem zostaje osoba pojedyncza czy cała rodzina.

Nie wiemy, czy stowarzyszenie działa nadal. Informacje na jego stronie pochodzą z 2008 roku.

Strona internetowa: www.polonia-breda.nl

Ciekawostka: w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca odbywa się polska msza święta w kościele Kapucynów w Bredzie.

Polonia w Królewcu

Lokalna Polska Narodowo-Kulturalna Autonomia miasta Kaliningrad „POLONIA”

Organizacja łącząca miłośników języka polskiego i polskiej kultury, zarejestrowana w 2004 roku. Wśród działań organizacji są: upowszechnianie i promocja polskiego dziedzictwa: języka, tradycji, literatury i sztuki. Wcześniej organizacja nazywała się: Towarzystwo Kultury Polskiej Obwodu Kaliningradzkiego, działała od 1992 roku i była pierwszą organizacją Polonii w obwodzie kaliningradzkim.

Polacy w Królewcu (Kaliningradzie)

Organizacja prowadzi internetowy serwis informacyjny po rosyjsku, pod adresem: www.polonia39.ru

SuperPolonia.info w połowie roku 2014 dowiedziała się z niego m.in. o VII Festiwalu Filmów Polskich „Wisła” (w czerwcu 2014), o rekrutacji do zespołu tańca ludowego „Polska”, o międzynarodowym konkursie plastycznym organizowanym przez „Polonię” dla Polaków z całego świata w wieku 5-20 lat i o XI konkursie znajomości polskiej ortografii „Polskie Dyktando 2014”.

Organizacje polonijne w Arizonie, USA

Informacje o organizacjach, miejscach polskich i mediach polonijnych. Organizacje polonijne – stan Arizona, USA

Poniższe informacje są aktualne na koniec roku 2011. Jeśli masz informacje, że coś się zmieniło, prosimy o e-maila.

Ośrodek Harcerski w Phoenix, Arizona
Zbiórki harcerskie odbywają się co drugi tydzień, po zajęciach polskiej szkoły.
Strona internetowa: www.zhp-arizona.org

Pulaski Club of Aizona

Polish / American Social Club.
Strona internetowa: www.pulaskiclubaz.org

Związek Podhalan w Arizonie

Zarząd Koła nr 70 w Phoenix, Arizona, Związku Podhalan Ameryki Północnej.
Adres: 29227 N. 46 Street, Cave Creek, Arizona
Jan Gacek – tel. (602)526-0294

Polish American Congress
Adres: 2828 W County Gables, Phoenix, Arizona, AZ 85353
tel. (602) 418-3467
Strona internetowa: www.pacarizona.org

Polska Szkoła w Goodyear w Arizonie
Adres: 17532 W Harrison, Goodyear, AZ 85338
tel. 623-707-7095

Polska Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Phoenix
Adres: 2828 W Country Gables Dr, Phoenix, AZ 85053
tel. (602)212-1172
Strona internetowa: www.polishchurchphoenix.org

Poza tym polska Msza święta odprawiana jest na południowo-wschodnich przedmieściach, w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 6-ej wieczorem, w kościele Świętego Jerzego (St. George Roman Catholic Parish) w Apache Junction. Mszę odprawia ksiądz Stanisław Nadolny.
Adres: 300 E. 16th. Ave., Apache Junction, AZ 85119

Polskie Anioły – organizacja charytatywna
e-mail: pomoc@polskieanioly.org
tel. 480-272-5079

Media polonijne w Arizonie:
– Radio Pomost Arizona – przeczytaj oddzielny wpis w naszym portalu
– Euro Arizona – polonijny dwutygodnik – przeczytaj oddzielny wpis w naszym portalu

Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Serbskiej YU Polonia

Udruženje Srpsko – Poljskog prijateljstva YU Polonia – informacje

Stowarzyszenie powstało w 1989 roku; a zarejestrowano je w roku 2000. Utworzyli je Polacy i członkowie ich rodzin, mieszkający w Serbii. Początkowo jego członkowie zbierali się raz w miesiącu, w polskiej ambasadzie.

Na jednej ze stron www znaleźliśmy taką informację po serbsku:

Na početku svog delovanja udruženje je radilo pri ambasadi i jednom mesečno je okupljalo samo Poljakinje i njihove porodice, koje borave na teritoriji Srbije, t.j. nekadašnje Jugoslavije. Osim ovih okupljanja organizovani su i različiti susreti na kulturno-edukativnom nivou. Ali najveći doprinos udruženja je bio osnivanje osnovne škole pri ambasadi za decu iz mešovitih brakova. Od 1999. godine škola je registrovana kao pravni predmet i deluje samostalno i nezavisno od udruženja, ali tesno sarađujući sa udruženjem. Poslednjih devet godina jedna od zajedničkih manifestacija koja je ostvarena uz pomoć ambasade i udruženja dijaspore Poljske, jeste manifestacija „Dani Poljske kulture”. Pored te manifestacije organizuju se i letnje kolonije.

Organizacje polonijne na Ukrainie

Informacje o Polakach na Ukrainie i działających tam organizacjach

Na terenie Ukrainy mieszka według różnych oficjalnych danych od ponad 144 tys. do 900 tys. Polaków. Nieoficjalnie liczba osób tej narodowości w granicach państwa Ukraina szacowana jest nawet na 2 do 3 milionów.

Obecnie w Ukrainie działa wiele organizacji, stowarzyszeń i innych związków polonijnych, skupiających w swoich szeregach ludzi podtrzymujących kulturę i ostoje polskości na tych terenach.

Na Ukrainie działa wiele organizacji polonijnych. Poniżej nazwy części z nich:
• Związek Polaków na Ukrainie z siedzibą w Kijowie
• Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie z siedzibą we Lwowie
• Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza, Odessa
• Towarzystwo Kultury Polskiej „Polonia”, Odessa
• Stowarzyszenie Polaków na Krymie, Symferopol
• Zjednoczenie Polaków Sewastopola „Jedność”, Sewastopol
• Stowarzyszenie Obywateli Polskiej Narodowości „Nadzieja”
• Stowarzyszenie Polaków w Mikołajowie, Mikołajów
• Stowarzyszenie Polaków w Jałcie „Odrodzenie”, Krym
• Obwodowe Towarzystwo Polskie „Polonia” w Chersoniu
• Stowarzyszenie Polaków „Polonia”, Jużnoukraińsk
• Stowarzyszenie Polaków, Dżankoja
• Rejonowe Stowarzyszenie Polaków „Nadzieja”, Pierwomajsk
• Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Przyjaźni Ukraińsko-Polskiej „Wisła”, Jałta
• Stowarzyszenie „Dom Polski „Kujawy”, Izmaił
• Stowarzyszenie „Dom Polski” w Tulczynie
• Polskie Narodowo-Kulturalne Stowarzyszenie miasta Biełgorod-Dniestrowskij, Biełgorod-Dniestrowskij
• Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy im. A. Mickiewicza na Krymie, Symferopol
• Krymski Oddział Stowarzyszenia Uczonych Polskich na Ukrainie, Symferopol
• Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie”, Berdiańsk
• Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej
• Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenia Kulturalne w Mariupolu
• Związek Miłośników Kultury Polskiej Ziemi Połtawskiej „Polonia” w Połtawie

Polonia w Szwajcarii

Polonia w Szwajcarii wywodzi się z trzech fal emigracyjnych:
• Osoby, które pozostały w Szwajcarii po II wojnie światowej (głównie byli żołnierze 2 Dywizji Strzelców Pieszych i nieliczni żołnierze 1 Dywizji Grenadierów).
• Emigranci lat 60. i 70. (emigracja wywołana w jednej części tzw. „uchwałą żydowską” Rady Państwa PRL, w drugiej na tle ekonomicznym).
• Emigracja lat 80., tzw. „emigracja solidarnościowa”, tj. osoby, które nie wróciły do kraju w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu wojennego i pozostały w Szwajcarii lub uzyskały tam azyl polityczny.

Według szacunków Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Bernie w 2002 roku, społeczność Polaków w Szwajcarii liczy około 15-16 tysięcy przedstawicieli, zamieszkujących wszystkie części językowe i kantony. Największe skupiska Polaków zamieszkują okolice Zurychu i Winterthuru w niemieckojęzycznej Alemanii, mniejsze natomiast we francuskojęzycznej Romandii w kantonach: Genewa i Vaud. Najmniejsza grupa polonijna zamieszkuje włoskojęzyczny Tessyn.

Zbiorowość Polaków w Szwajcarii charakteryzuje znane skądinąd rozbicie organizacyjne, które obok różnic pokoleniowych, spotęgowane jest specyfiką miejscową (podział językowy wg kantonów i regionalny).

Organizacje polonijne i media polonijne w Grecji

Informacje o Polonii greckiej. W Grecji działają:

• Niezależny Związek Kobiet Polskich na Emigracji

• Zrzeszenie Polaków w Grecji „Mieszko”

• Niezależny Związek Polonii Greckiej

• Prezydium Rady Rodziców Nauczania Ramowego i Uzupełniającego – Szkoły Polskiej

• Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Polskiej w Atenach

• Związek Polaków Okręgu Messsiniji w Kalamacie „Kopernik”

• Niezależny Związek Polonii Greckiej

• Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników

• Związek Polonijnych Klubów Sportowych „Panpolonikos”

• Związek Polaków Na Krecie

Media polonijne w Grecji:

• Biuletyn „Polonia”

• Gazeta „Panorama”

• Kurier Ateński

• Rozgłośnia Athens International Radio

Towarzystwo Przyjaciół Kultury Polskiej w Luksemburgu

Association Culturelle Polonaise w Luksemburgu – informacje

L’Association Culturelle Polonaise w Luksemburgu zostało założone w 1997 roku przez grupę zaprzyjaźnionych, mieszkających w Luksemburgu Polaków, pragnących zająć się organizacją wydarzeń kulturalnych oraz promowaniem kultury polskiej w Wielkim Księstwie i Wielkim Regionie.

To stowarzyszenie non profit prowadzi działalność niezależną politycznie, ideologicznie oraz religijnie. Jest kierowane jest przez komitet administracyjny wybierany na okres dwóch lat przez członków stowarzyszenia. Walne zebranie odbywa się raz w roku, pod koniec marca.

Stowarzyszenie organizuje wydarzenia kulturalne: spektakle teatralne, koncerty, wystawy, spotkania z osobistościami środowiska artystycznego, literackiego, naukowego i uniwersyteckiego.

www.acpol.org/pl/index.htm

Stowarzyszenie Polaków w Auckland, Nowa Zelandia

The Auckland Polish Association. Stowarzyszenie, Dom Polski, szkoła, biblioteka

Stowarzyszenie Polaków w Auckland powstało w 2010 roku. Ze strony www stowarzyszenia dowiadujemy się, że w Auckland jest Dom Polski, w którym organizowane się imprezy, akademie, wieczorki filmowe. Można zjeść polskie posiłki oraz wypić polskie piwo. Niedawno odnowiono główną salę, można tu zorganizować uroczystości na 100 osób. W Domu Polskim działa także biblioteka i videoteka.

Stowarzyszenie wydaje biuletyn Echo Polonii, w lipcu 2011 r. ukazał się dziesiąty numer.

www.poloniaauckland.co.nz

Ciekawostka: w Auckland jest też polski kościół. Msza Święta po polski odprawiana jest w każdą niedzielę w Kaplicy Św. Pawla (St Pauls Cathedral) o godzinie 10.00. Adres: 183 Richmond Rd, Ponsonby, Auckland.

Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny (POSK) w Dublinie

Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Dublinie to organizacja polonijna, skupiającą Polaków mieszkających w Republice Irlandii i Irlandii Północnej. Celem jej działalności jest pielęgnowanie więzi między Polakami przebywającymi w Irlandii, promocja polskiej kultury, sztuki i tradycji ojczystych oraz kultywowanie i rozwój tożsamości narodowej. Na czele POSK-u stoi Zarząd złożony z 9 osób, których praca jest w całości pracą społeczną. Siedzibą POSK-u jest Dom Polski (adres poniżej).

Dom Polski otwarty jest w każdą sobotę w godzinach 16.00-18.00 (z wyjątkiem Wielkiej Soboty, Bożego Narodzenia, Nowego Roku i całego sierpnia). Jest tu Polska Biblioteka, prowadzone są lekcje języka polskiego, spotkania z ludźmi polskiej kultury, sztuki, nauki i sceny politycznej, a także imprezy tematyczne i rocznicowe. Można tu przy kawie i herbacie porozmawiać z innymi Polakami.

Roczna składka członkowska wynosi 10 euro i można ją uiścić podczas sobotnich dyżurów.

www.poskdublin.org

Organizacje polonijne na świecie: (c) SuperPolonia.info

Zobacz też:
> Organizacje polonijne w USA
> W Hiszpanii
> W Grecji
> We Włoszech
> Polonia w Kanadzie
> Polonia niemiecka
> Polonia szwedzka

Na SuperPolonia.info są także wybrane media i organizacje polonijne z różnych krajów, możesz skorzystać z wyszukiwarki naszego serwisu.

podobne wpisy

Greenpoint. Przemiany – polski festiwal w NYC

Możliwość komentowania Greenpoint. Przemiany – polski festiwal w NYC została wyłączona

Imigranci, język obcy a motywacja

Możliwość komentowania Imigranci, język obcy a motywacja została wyłączona

Polonia we Francji

Możliwość komentowania Polonia we Francji została wyłączona

Polnews.co.uk – Polacy w North East, Anglia

Możliwość komentowania Polnews.co.uk – Polacy w North East, Anglia została wyłączona

Polacy w Austrii – organizacje polonijne

Możliwość komentowania Polacy w Austrii – organizacje polonijne została wyłączona

Oblicza Polonii: Mieszkańcy Hamtramck

Możliwość komentowania Oblicza Polonii: Mieszkańcy Hamtramck została wyłączona

Polonia.net – serwis internetowy

Możliwość komentowania Polonia.net – serwis internetowy została wyłączona

Tygodnik Plus, USA

Możliwość komentowania Tygodnik Plus, USA została wyłączona

Olek, zwycięzca konkursu Uczeń Roku 2022

Możliwość komentowania Olek, zwycięzca konkursu Uczeń Roku 2022 została wyłączona

Radio Wisła nadaje z Seattle

Możliwość komentowania Radio Wisła nadaje z Seattle została wyłączona

Organizacje polonijne w USA

Możliwość komentowania Organizacje polonijne w USA została wyłączona

Polskie stroje ludowe na wesoło

Możliwość komentowania Polskie stroje ludowe na wesoło została wyłączona

Create AccountLog In Your Account