Polonia na Białorusi

Polonia na Białorusi

Polonia na Białorusi

Możliwość komentowania Polonia na Białorusi została wyłączona

Informacje o Polakach mieszkających na Białorusi. Polonia na Białorusi

Polacy na Białorusi (czasem również – mniejszość polska lub, niepoprawnie, Polonia na Białorusi ) – mniejszość narodowa stanowiąca ok. 295.000 mieszkańców Republiki Białoruś. Według nieoficjalnych statystyk na Białorusi może mieszkać od 500.000 do 1.200.000 Polaków.  Polacy są drugą po Rosjanach pod względem wielkości mniejszością narodową Białorusi.

Obecnie zauważalnych jest wiele prób ze strony białoruskich władz w kierunku wtopienia się Polaków w społeczność białoruską. W sytuacji białorutenizacji oraz de-polonizacji Kościoła katolickiego na Białorusi, zauważalna jest obserwowana tendencja do asymilacji miejscowych Polaków, o czym m.in. świadczą dane ostatniego (2009) spisu ludności Białorusi.

Największa polska organizacja na Białorusi – Związek Polaków na Białorusi w najlepszych czasach zrzeszał blisko 20 tysięcy członków. Obecnie, po wydarzeniach 2005 roku w organizacji doszło do rozłamu, co znacznie utrudnia funkcjonowanie całej mniejszości polskiej na Białorusi. Obok ZPB na Białorusi działają również inne organizacje polskie: Polska Macierz Szkolna na Białorusi, Republikańskie Zjednoczenie Społeczne „Harcerstwo” czy Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lidzkiej.

Wprowadzenie w 2007 roku Karty Polaka dało możliwość tysiącom obywateli Białorusi potwierdzić swoją przynależność do narodu polskiego poprzez złożenie stosownej deklaracji w polskiej placówce dyplomatycznej na terenie Białorusi. Wprowadzenie Karty Polaka spowodowało protesty ze strony białoruskich władz. Przez państwowe media białoruskie kilkakrotnie przetaczały się negatywne kampanie medialne skierowane przeciwko Karcie Polaka, Polsce oraz przeciwko działaczom Związku Polaków na Białorusi.

Na ilustracji: Ludność polska na Białorusi (spis 2009) wg rejonów (miasta wydzielone i Mińsk są zsumowane z odpowiednim otaczającym rejonem), Wikipedia

podobne wpisy

Polonia w Islandii

Możliwość komentowania Polonia w Islandii została wyłączona

Uśmiech jest taki sam na całym świecie

Możliwość komentowania Uśmiech jest taki sam na całym świecie została wyłączona

PACT – Polacy w Toledo, Ohio, USA

Możliwość komentowania PACT – Polacy w Toledo, Ohio, USA została wyłączona

Kanada bardziej przyjazna dla imigrantów

Możliwość komentowania Kanada bardziej przyjazna dla imigrantów została wyłączona

Sufler nr 236, 23 marca 2012 r.

Możliwość komentowania Sufler nr 236, 23 marca 2012 r. została wyłączona

Znani Polacy na mapie świata

Możliwość komentowania Znani Polacy na mapie świata została wyłączona

Humor polski w RPA – zaproszenie

Możliwość komentowania Humor polski w RPA – zaproszenie została wyłączona

Portal dla Polaków w Hull, Anglia

Możliwość komentowania Portal dla Polaków w Hull, Anglia została wyłączona

Polskie pegazy w Newcastle – wystawa satyryczna

Możliwość komentowania Polskie pegazy w Newcastle – wystawa satyryczna została wyłączona

Portal dla polskiej społeczności Jersey, Wielka Brytania

Możliwość komentowania Portal dla polskiej społeczności Jersey, Wielka Brytania została wyłączona

Polonia na Ukrainie

Możliwość komentowania Polonia na Ukrainie została wyłączona

Sadurski czyli polski humor w USA

Możliwość komentowania Sadurski czyli polski humor w USA została wyłączona

Create AccountLog In Your Account