Polskie szkoły we Włoszech łączą siły

Polskie szkoły we Włoszech łączą siły

Polskie szkoły we Włoszech łączą siły

Możliwość komentowania Polskie szkoły we Włoszech łączą siły została wyłączona

Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech pragnie łączyć szkoły polonijne z całego Półwyspu Apenińskiego

Pod koniec zeszłego roku powstała Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech (ROP). Organizacja ma charakter federacyjny i skupia szkoły i organizacje polonijne prowadzące działalność edukacyjną. Obecnie należy do niej pięć szkół społecznych z południa, centrum i północy Włoch.

W grudniu 2015 r. został wybrany Zarząd Rady. Prezesem została Anna Smolińska ze Stowarzyszenia Instytut dla Polonii w Neapolu, Sekretarzem Joanna Wesołowska z ze Szkoły Polskiej w Padwie przy AIPP (Associazione Italo-Polacca – Padova), Skarbnikiem Katarzyna Gralińska ze Związku Polaków w Kalabrii. Pozostałymi członkami Zarządu Rady są: Danuta Stryjak ze Stowarzyszenia Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie oraz Agata Jankowska z Polskiej Ludoteki Rodzinnej.

Inicjatywa założenia Rady spotkała się z aprobatą ze strony Konsulatu RP w Rzymie, który udzielił wsparcia finansowego niezbędnego do rejestracji organizacji. Rada otrzymała również certyfikat Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej (na ilustracji powyżej) jako partner merytoryczny programu „Wsparcie metodyczne dla nauczycieli polonijnych” zrealizowane przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Po pierwszym walnym zebraniu ROP, które odbyło się 4 grudnia 2014 r. zostały ustalone priorytety i wstępne działania na pierwszy kwartał 2015. Jednym z nich jest powiększenie Federacji poprzez nabór nowych członków. O członkostwo w Radzie może ubiegać się organizacja, której główne działania są ukierunkowane na edukację: nauczanie języka polskiego, geografii i historii Polski, krzewienie polskiej kultury i tradycji, prowadzenie zajęć edukacyjno – kulturalnych w języku polskim. Organizacja, która chciałaby ubiegać się o przyjęcie do Rady, powinna mieć udokumentowaną działalność przez okres przynajmniej 6 miesięcy.

O członkostwo można ubiegać się w dowolnym czasie. Według statutu federacji, każda zrzeszona organizacja może oddelegować dwóch przedstawicieli do Rady, którzy będą mieli prawo do aktywnej działalności. Oczywiście ROP nie wyklucza ze swojej działalności również nowopowstających ośrodków edukacyjnych, którym w miarę możliwości chętnie udzieli porad. W tym właśnie celu członkowie Rady opracowują poradnik zawierający wskazówki i rady dotyczące zakładania i prowadzenia organizacji edukacyjnych.

Dlaczego została powołana Rada?

We Włoszech, oprócz szkół państwowych (Szkolne Punkty Konsultacyjne w Rzymie, Ostii, Mediolanie i Bolonii), które razem liczą około 900 uczniów, istnieją nieliczne szkoły społeczne. Ze wstępnych ankiet rozpoznawczych, które napłynęły do Rady w zeszłym roku, wynika, że do szkół społecznych uczęszcza niespełna 230 uczniów i najsłabiej rozwinięte, pod kątem polonijnego szkolnictwa są południowe Włochy. Każda z tych szkół, od samego początku swojego istnienia, borykała się z różnego rodzaju problemami. Brak współpracy między szkołami oraz brak przepływu informacji niejednokrotnie powodował zahamowanie płynnej i prawidłowej działalności placówek. Stąd idea nawiązania współpracy i wzajemnej wymiany doświadczeń.

Cele Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech

Jednym z głównych założeń Rady jest wspomaganie rozwoju oświaty polonijnej we Włoszech.

Na czym będzie polegać wsparcie?

Członkowie Rady będą dzielić się własnymi doświadczeniami, informacjami i będą udzielać wskazówek. Aktualnie Rada zajmuje się opracowaniem poradnika, w którym oprócz wskazówek dotyczących zakładania szkoły, jej prowadzenia i głównych założeń niezbędnych do ułożenia własnego programu nauczania, znajdą się również informacje dotyczące szkoleń metodycznych dla nauczycieli, skąd uzyskać pomoce dydaktyczne itd.

Nie wyklucza się również planowania wspólnych projektów edukacyjnych. Obecnie Rada nie udziela wsparcia finansowego, jednak może wskazać gdzie i kiedy można o taką pomoc się zgłaszać.

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje polonijne, które prowadza działalność edukacyjną do kontaktu z Radą (ropitalia@gmail.com) i do przystąpienia do Federacji. Jakiekolwiek informacje na temat działalności Rady będzie można znaleźć na stronie portalu społecznościowego (Facebook – Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech).

Anna Smolińska
Prezes Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech

Informację podajemy za portalem NaszSwiat.net

podobne wpisy

O najmniejszym wieżowcu na Manhattanie w Anglii

Możliwość komentowania O najmniejszym wieżowcu na Manhattanie w Anglii została wyłączona

Jupiter – Organ Klubu Inteligencji Polskiej, Austria

Możliwość komentowania Jupiter – Organ Klubu Inteligencji Polskiej, Austria została wyłączona

Polskie czytanie w Copiague na Long Island

Możliwość komentowania Polskie czytanie w Copiague na Long Island została wyłączona

Damy i Huzary Fredry w Filadelfii

Możliwość komentowania Damy i Huzary Fredry w Filadelfii została wyłączona

Związek Polaków na Białorusi

Możliwość komentowania Związek Polaków na Białorusi została wyłączona

Radio Polonii Brazylijskiej RPB

Możliwość komentowania Radio Polonii Brazylijskiej RPB została wyłączona

Polska poezja w północnej Anglii, 28 i 29 marzec 2012

Możliwość komentowania Polska poezja w północnej Anglii, 28 i 29 marzec 2012 została wyłączona

Nasz Londyn – polski portal ogłoszeniowy

Możliwość komentowania Nasz Londyn – polski portal ogłoszeniowy została wyłączona

Polska galeria na nowojorskim Greenpoincie

Możliwość komentowania Polska galeria na nowojorskim Greenpoincie została wyłączona

Protesty Polaków w Londynie i Nowym Jorku

Możliwość komentowania Protesty Polaków w Londynie i Nowym Jorku została wyłączona

Polonia szwedzka – informacje, media

Możliwość komentowania Polonia szwedzka – informacje, media została wyłączona

Klub Polski na Alasce

Możliwość komentowania Klub Polski na Alasce została wyłączona

Create AccountLog In Your Account