Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (STP)

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (STP)

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (STP)

Możliwość komentowania Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (STP) została wyłączona

Informacje o stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (STP) zostało założone w 1940 roku w Londynie przez grupę inżynierów, którzy po wybuchu II Wojny Światowej znaleźli się w Wielkiej Brytanii. Pierwsze Walne Zebranie 7 września 1940 zatwierdziło nazwę stowarzyszenia i uchwaliło statut.

STP nie jest organizacją komercyjną i zysk nie jest celem jej działalności.

Cele działalności stowarzyszenia:
• Skupianie i podtrzymywanie więzi między inżynierami i technikami polskimi i brytyjskimi polskiego pochodzenia, pracującymi w WB.
• Utrzymywanie więzi opartych na zasadach solidarności zawodowej, kulturowej i narodowej, poprzez spotkania towarzyskie, konferencje techniczne, zwiedzanie obiektów przemysłowych i wydawanie materiałów informacyjnych.
• Obrona wspólnych interesów inżynierów i techników polskich w WB i w Europie, dzięki reprezentacji w różnych organizacjach państwowych i europejskich.
• Utrzymywanie więzi z inżynierami i technikami w Polsce, pomoc w wymianie informacji technicznych i ciągła działalność na rzecz nauki i propagowania najnowszych osiągnięć wiedzy, opieka nad stażystami.
• Prowadzenie działalności doradczej w zagadnieniach technicznych, naukowych i ekonomicznych, skierowanej na rynek w Polsce.
• Pomoc potrzebującym członkom, poprzez Fundusz Samopomocy Stowarzyszenia (Sickness and Benevolent Fund).

Adres pocztowy:
Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
POSK, 238-246 King Street, Hammersmith, London W6 0RF.

Adres internetowy: www.stpuk.org

Na ilustracji: fragment skrinu czołówki strony www

podobne wpisy

Głos Polski – polonijna gazeta z Argentyny

Możliwość komentowania Głos Polski – polonijna gazeta z Argentyny została wyłączona

Polskie szkoły w Nowym Jorku

Możliwość komentowania Polskie szkoły w Nowym Jorku została wyłączona

Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki – Buenos Aires

Możliwość komentowania Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki – Buenos Aires została wyłączona

Sufler nr 235, 20 marca 2012 r.

Możliwość komentowania Sufler nr 235, 20 marca 2012 r. została wyłączona

Dzień Pułaskiego w Muzeum Polskim w Ameryce

Możliwość komentowania Dzień Pułaskiego w Muzeum Polskim w Ameryce została wyłączona

Stowarzyszenie ipolen.at w Wiedniu

Możliwość komentowania Stowarzyszenie ipolen.at w Wiedniu została wyłączona

Syberyjski Krakowiak w Polsce

Możliwość komentowania Syberyjski Krakowiak w Polsce została wyłączona

Kongres Polaków w Rosji

Możliwość komentowania Kongres Polaków w Rosji została wyłączona

Polonia w Nowym Jorku, USA

Możliwość komentowania Polonia w Nowym Jorku, USA została wyłączona

Rynek – magazyn polonijny, Niemcy

Możliwość komentowania Rynek – magazyn polonijny, Niemcy została wyłączona

Polish Expats Association (PEA) – Anglia

Możliwość komentowania Polish Expats Association (PEA) – Anglia została wyłączona

Organizacje i stowarzyszenia polonijne we Włoszech

Możliwość komentowania Organizacje i stowarzyszenia polonijne we Włoszech została wyłączona

Create AccountLog In Your Account