Szkoła Polska w Zurychu, Szwajcaria

Szkoła Polska w Zurychu, Szwajcaria

Szkoła Polska w Zurychu, Szwajcaria

Możliwość komentowania Szkoła Polska w Zurychu, Szwajcaria została wyłączona

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Bernie, z siedzibą w Zurychu

Szkoła Polska w Zurychu rozpoczęła działalność 6 września 2006 roku. Organem koordynującym i sprawującym nadzór pedagogiczny jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie.

Szkoła realizuje uzupełniający plan nauczania w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Obejmuje on: język polski, historię Polski, geografię Polski, wiedzę o społeczeństwie, matematykę (w zakresie różnic programowych). Jest też umożliwiony dobrowolny udział w zajęciach z religii.

Lekcje odbywają się:
– w systemie stacjonarnym kształcenia uzupełniającego od 4 do 6 godzin tygodniowo, zajęcia w soboty (szkoła podstawowa);
– w kształceniu na odległość – konsultacje od 4 do 10 godzin raz w miesiącu, spotkania w soboty (gimnazjum i liceum).

Uczeń kończący naukę w danym roku szkolnym otrzymuje świadectwo szkolne według zasad i wzorów obowiązujących w systemie oświaty Rzeczypospolitej Polskiej.

Zajęcia w Szkole Polskiej w Zurychu odbywają się w Zurychu, w salach szkoły Manegg przy ulicy Tannenrauchstrasse 10.

W szkole znajduje się biblioteka dla uczniów.

Adres internetowy: www.szkola.ch

Na ilustracji: tarcza szkolna

podobne wpisy

Taste of Polonia 2012, Chicago

Możliwość komentowania Taste of Polonia 2012, Chicago została wyłączona

Polak o Mickiewiczu, Szopenie, Skłodowskiej…

Możliwość komentowania Polak o Mickiewiczu, Szopenie, Skłodowskiej… została wyłączona

Polish Heritage Society – Grand Rapids, Michigan, USA

Możliwość komentowania Polish Heritage Society – Grand Rapids, Michigan, USA została wyłączona

Polonika – Stowarzyszenie polskie we Francji

Możliwość komentowania Polonika – Stowarzyszenie polskie we Francji została wyłączona

Jan Karski i jego misja – wystawa w siedzibie ONZ

Możliwość komentowania Jan Karski i jego misja – wystawa w siedzibie ONZ została wyłączona

Euro 2012. Do kibiców Irlandii

Możliwość komentowania Euro 2012. Do kibiców Irlandii została wyłączona

Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie

Możliwość komentowania Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie została wyłączona

Sufler nr 275, 7 stycznia 2013 r.

Możliwość komentowania Sufler nr 275, 7 stycznia 2013 r. została wyłączona

Imigranci, język obcy a motywacja

Możliwość komentowania Imigranci, język obcy a motywacja została wyłączona

Polski humor Pensylwanii, USA

Możliwość komentowania Polski humor Pensylwanii, USA została wyłączona

Humor w Życiu Kolorado

Możliwość komentowania Humor w Życiu Kolorado została wyłączona

Polonia i emigracja – ciekawostki (3)

Możliwość komentowania Polonia i emigracja – ciekawostki (3) została wyłączona

Create AccountLog In Your Account