Polacy w Austrii – organizacje polonijne

Polacy w Austrii – organizacje polonijne

Polacy w Austrii – organizacje polonijne

Możliwość komentowania Polacy w Austrii – organizacje polonijne została wyłączona

Polacy w Austrii – organizacje polonijne w Wiedniu i nie tylko. Uwaga, obecnie niektóre informacje z naszego zestawienia mogą być nieaktualne

Stowarzyszenie Polonez

Oesterreichisch-Polnischer Verein fuer Kunst und Freizeit POLONEZ

Oesterreichisch-Polnischer Verein fuer Kunst und Freizeit POLONEZ (dosłowne tłumaczenie: Austriacko-Polskie Stowarzyszenie dla Popierania Sztuki i Czasu Wolnego POLONEZ) zostało zarejestrowane w Wiedniu, w 1989 roku. Jego głównym celami działalności jest popularyzacja kultury polskiej w Austrii oraz konsolidacja środowiska polonijnego wokół tych działań.

Stowarzyszenie jest samodzielną i niezależną od nikogo, również finansowo, organizacją polonijną opierającą się na bezinteresownej pracy wielu polonijnych społeczników. Ze strony www stowarzyszenia dowiadujemy się, że liczy blisko 6 tysięcy osób, głównie polskiego pochodzenia, z całej Austrii (dane z 2004 r.).

Stowarzyszenie utrzymuje kontakt z innymi organizacjami polonijnymi w Austrii, środowiskami polonijnymi w innych krajach oraz instytucjami (głównie kulturalnymi) w Polsce.

Stowarzyszenie Polonez w latach 1992-97 wydawało bezpłatne  czasopismo Polonii w Austrii POLONEZ, docierające do prawie 5.000 rodzin polskiego pochodzenia w Austrii, a także do organizacji i instytucji w Polsce oraz do wielu organizacji polonijnych na świecie.

www.polonez.at

Stowarzyszenie Polonez Austria Polonia Polacy w Austrii
Kilka okładek czasopisma Polonez

Związek Polaków w Górnej Austrii

Informacje o Związku Polaków w Górnej Austrii, z siedzibą w Linz

Cele i zadania ZPwGA:
• pielęgnowanie tradycji i kultury polskiej,
• troska o miejsca pamięci narodowej w Austrii (KZ Mauthausen, Gusen, Ebensee, Hartheim),
• organizowanie życia towarzyskiego Polaków mieszkających w Austrii,
• podtrzymywanie ducha polskiego w młodym pokoleniu,
• reprezentowanie interesów grupy polonijnej Górnej Austrii wobec władz polskich i austriackich,
• organizowanie koncertów prezentujących dorobek polskiej kultury,
• organizowanie prelekcji i spotkań z ludźmi kultury, nauki, polityki, ekonomii i sportu,
• organizowanie imprez tanecznych dla dorosłych, młodzieży i dzieci,
• organizowanie wyjazdów turystycznych i imprez sportowych,
• prowadzenie własnej biblioteki i videoteki,
• prowadzenie Centrum Polonijnego jako miejsca spotkań dla wszystkich Polaków i zainteresowanych kulturą polską,
• popieranie działalności zmierzającej do tolerancji, wzajemnego poszanowania i porozumienia między narodami,
• rozpowszechnianie informacji dotyczących grupy polonijnej dostępnymi środkami społecznego przekazu.

www.polonialinz.com

Związek Polaków w Górnej Austrii Polacy w Austrii
Polacy w Austrii

Stowarzyszenie ipolen.at w Wiedniu

Stowarzyszenie “ipolen.at” zostało założone w kwietniu 2003 roku w Wiedniu i jest
organizacją z apolityczną. Głównym celem działalności stowarzyszenia jest prezentacja najwartościowszych osiągnięć polskich i polonijnych artystów we wszelkich dziedzinach sztuki oraz przybliżenie publiczności polonijnej sceny kulturalnej Wiednia. Celem stowarzyszenia jest też informowanie Polonii o przedsięwzięciach i imprezach polonijnych oraz na działania sprzyjające integracji Polaków żyjących w Wiedniu. Celom tym służy istniejący od października 2003 r. serwis internetowy www.ipolen.at.

Polonia Vorarlberg Polacy w Austrii
Polacy w Austrii: Polonia Vorarlberg

Polsko-austriackie Towarzystwo Kulturalne Takt

Towarzystwo TAKT zostało zarejestrowane w 2003 roku w Wiedniu. Jego celem jest integracja społeczności polskiej oraz austriackiej poprzez propagowanie obyczajów i kultury polskiej. Jak czytamy na ich stronie:

Młodych Polaków, urodzonych w Austrii, pragniemy zaznajomić z dawnymi polskimi tradycjami, przybliżyć im historię i kulturę kraju ich pochodzenia. Starszym rodakom, umożliwić kontakt z kulturą naszej ojczyzny, a Austriakom przybliżyć to co dla nich w Polakach „egzotyczne”. Ta różnorodność celów decyduje o szerokiej palecie naszych propozycji: koncerty rockowe i teatrzyki dla dzieci, poezja śpiewana oraz kabaret, koncerty muzyki klasycznej i występy teatralne.

Szczególny rozdział naszej działalności stanowi organizacja cyklicznego Polskiego Balu Wiosny, od którego tak na prawdę wszystko się zaczęło. Organizacja pierwszego balu przez grono przyjaciół, wtedy jeszcze nie zrzeszonych formalnie, zrodziła myśl o założeniu Towarzystwa. Wyjątkowość tego corocznego przedsięwzięcia stanowi szczytny cel: z każdego balu dochód przeznaczany jest na cele charytatywne. Każdego roku uzyskane pieniądze przeznaczamy na inny cel i co roku suma ta jest większa”.

www.taktkultur.at

Polonia Vorarlberg

Stowarzyszenie Polonii w Vorarlbergu (Verein der Polen in Vorarlberg)

Celami stowarzyszenia, jak czytamy w Statucie, są:
• Zjednoczenie osób, których celem jest wspieranie, pielęgnowanie oraz pomoc w dążeniu do zachowania polskiej mowy, tradycji i zwyczajów.
• Reprezentacja wspólnych interesów Polaków mieszkających w Vorarlbergu wobec władz polskich i austriackich.
• Popieranie wszelkich inicjatyw zbliżających do siebie Polaków i Austriaków
• Wzbogacanie życia poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych oraz muzyczno-tanecznych.
• Rozwijanie przyjacielskich stosunków wśród członków Stowarzyszenia.
• Integracja Polaków mieszkających w Vorarlbergu.
• Współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami.

www.polonia-vorarlberg.com

Wiedeńsko Krakowskie Stowarzyszenie Kulturalne
Wiedeńsko Krakowskie Stowarzyszenie Kulturalne – Polacy w Austrii

Wiedeńsko-Krakowskie Stowarzyszenie Kulturalne

Informacje o stowarzyszeniu działającym w stolicy Austrii, Wiedniu. Na jego internetowej stronie czytamy:

Kraków w Wiedniu i Wiedeń w Krakowie, tak można krótko określić Wiener – Krakauer Kultur – Gesellschaft. Głównym celem naszej działalności jest promowanie szeroko pojętej kultury obu miast, mające na względzie zarówno wysoki poziom artystyczny jak i popularność artystów zapraszanych do współpracy, słowem przybliżenie Wiedeńczykom Krakowa poprzez prezentacje sztuki krakowskiej w jej całej ogromnej palecie. Adresatem są zwykle Wiedeńczycy oraz liczna wiedeńska Polonia. Przez różnorodność krakowskich propozycji kulturalnych w Wiedniu, reprezentujących najwyższy poziom docieramy do szerokich kręgów społecznych.

Założeniem przedstawianej przez nas prezentacji Krakowa w Wiedniu jest promowanie krakowskich osiągnięć kulturalnych przez artystów polskich i austriackich. Pokazujemy Kraków nowoczesny, ale równocześnie respektujący tradycje.

www.wiener-krakauer.at

Polacy w Austrii: (c) SuperPolonia.info

Zobacz też:
> Polonia w Londynie

podobne wpisy

SuperPolonia.info w RPA

Możliwość komentowania SuperPolonia.info w RPA została wyłączona

Organizacje polonijne w Hiszpanii

Możliwość komentowania Organizacje polonijne w Hiszpanii została wyłączona

Rysunki Sadurskiego w Mahwah, USA

Możliwość komentowania Rysunki Sadurskiego w Mahwah, USA została wyłączona

Tygodnik Plus, USA

Możliwość komentowania Tygodnik Plus, USA została wyłączona

Związek Polaków na Białorusi

Możliwość komentowania Związek Polaków na Białorusi została wyłączona

Magazyn Polonia – miesięcznik polonijny

Możliwość komentowania Magazyn Polonia – miesięcznik polonijny została wyłączona

Pluszaki do polskich domów dziecka

Możliwość komentowania Pluszaki do polskich domów dziecka została wyłączona

Sadurski w The Polish Observer

Możliwość komentowania Sadurski w The Polish Observer została wyłączona

Polskie ślady w Chorwacji

Możliwość komentowania Polskie ślady w Chorwacji została wyłączona

Informacje polonijne z naszego archiwum

Możliwość komentowania Informacje polonijne z naszego archiwum została wyłączona

Polski karykaturzysta w szkole w South Hackensack, NJ

Możliwość komentowania Polski karykaturzysta w szkole w South Hackensack, NJ została wyłączona

Szczepan Sadurski w Nowym Jorku

Możliwość komentowania Szczepan Sadurski w Nowym Jorku została wyłączona

Create AccountLog In Your Account