Polonia w Chicago – organizacje, instytucje, media

Polacy w Chicago – Polonia Amerykańska w Chicago. Informacje, instytucje, organizacje, media polonijne. (Prawie) wszystko, co warto wiedzieć

Polacy w Chicago – informacje

Informacje na temat Polaków i osób pochodzenia polskiego w Chicago, w stanie Illinois

Chicago, to największe poza Polską skupisko Polaków i ludności pochodzenia polskiego (ponad 1,3 mln osób polskiego pochodzenia, w tym około 250 tys. mówiących na co dzień po polsku). W Chicago istnieją trzy głównie polskie dzielnice, z których najbardziej znana jest Polish Village. Do lat 80. XX wieku spora część Polaków w Chicago mieszkała w dzielnicy Polish Village, potocznie – od parafii i kościoła św. Jacka – nazywanej Jackowem. W następnych latach, pod naciskiem przesuwających się na północny zachód imigrantów latynoskich, Polacy zaczęli przemieszczać się – wzdłuż ulic Belmont Avenue, Irving Park Road, Milwaukee Avenue i Central Avenue na północ i na zachód; coraz większa ich liczba zamieszkuje bliższe i dalsze przedmieścia.

Polonijne organizacje w Chicago

Chicago to wielkie centrum zorganizowanej Polonii. Są tu siedziby:
• władz centralnych Kongresu Polonii Amerykańskiej (ang. Polish American Congress – PAC),
• Związku Narodowego Polskiego (ang. Polish National Alliance – PNA),
• Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego (ang. Polish Roman-Catholic Union – PRCU),
• Związku Polek w Ameryce (ang. Polish Women’s Alliance of America – PWAA),
• Związku Podhalan w Północnej Ameryce (ang. Polish Highlanders Alliance of North America – PHAA)
• oraz wielu innych organizacji.

Polacy w Chicago – Polonia Amerykańska

Najstarszym polskim zabytkiem jest kościół św. Stanisława Kostki zbudowany ok. 1870, a przy Zjednoczeniu Polskim Rzymsko-Katolickim mieści się bogate w zbiory Muzeum Polskie w Ameryce.

Chicago jest powszechnie uznawane za wielki ośrodek Polonii amerykańskiej. W Almanachu Polityki Amerykańskiej (ang.: Almanac of American Politics) z roku 2004 napisano, że „Nawet dziś, w dzielnicy Archer Heights, ledwo można przejść jeden blok bez usłyszenia języka polskiego”. Archer Heights to dzielnica położona na południowym zachodzie miasta wzdłuż ulicy Archer Avenue, zamieszkana w większości przez imigrantów z Podhala; przy Archer Avenue mieści się Dom Podhalan.

Polacy są najliczniejszą grupą narodowościową wśród właścicieli nieruchomości w Chicago. (Informacje z roku 2011)

Polacy w Chicago Illinois USA atrakcje zabytki ciekawostki
Wieżowce biurowe w Chicago, Illinois

Parada 3 Maja. Chicago, rok 2016

Informacje o 125-ym, wielkim święcie Polaków w Chicago, IL

Parada 3 Maja, przez wielu uważana za największą polską paradę poza granicami Polski. Polonia w Chicago czci w ten sposób rocznicę Konstytucji 3 Maja, uchwalonej w Polsce w 1791 roku. Ta w 2016 r. była jubileuszową, bo odbyła się po raz 125-y.

W 2016 roku Marszałkiem parady był Jan Krawiec – jeden z nielicznych żyjących więźniów obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Buchenwaldzie, działacz polonijny, w latach 1968-85 redaktor naczelny Dziennika Związkowego. Wicemarszałkami będą: Lucyna Migała oraz Anna Anders.

Parada 3 Maja odbyła się w sobotę, 7 maja; początek o godz. 11.30. Przeszła ulicą Dearborn, od ulicy Lake do Van Buren. Dodamy, że polska flaga zostanie dwukrotnie wciągnięta na maszt przed budynkiem stanowym Daley Plaza. Najpierw 3 maja o godz. 10 rano, potem 7 maja o godz. 9 rano.

Copernicus Center w Chicago

Polskie miejsce w Chicago, a w nim koncerty, spotkania, spektakle, wydarzenia kulturalne oraz prywatne imprezy

Centrum Kopernikowskie wspierane jest przez Fundację Kopernikowską, to niedochodowa organizacja, działająca od 1979 roku. Jej główny cel, to wspieranie Polonii oraz rozwój polskiej kultury w Chicago.

W 1977 r. rozpoczęto poszukiwania miejsca, w którym można zorganizować centrum kultury polskiej w Chicago. W 1979 roku fundacja zakupiła stary budynek kina, w pobliżu Milwaukee i Lawrence Avenue. Wkrótce zdecydowano o rozbudowie budynku, remontowano także i modernizowano jego wnętrza. W dawnej sali kinowej (obecnie mającej 1859 miejsc siedzących) zaczęto organizować przedstawienia, występy muzyczne i nie tylko.

Od 1979 roku Fundacja Copernicus organizuje Taste of Polonia Festival, podczas którego odbywają się różnego rodzaju występy, a producenci żywności serwują swe przysmaki. Ten duży festiwal odwiedzany jest co roku przez 30 tys. osób.

Strona internetowa: www.copernicuscenter.org
Adres: 5216 W. Lawrence Ave., Chicago, IL 60630

Navy Pier Polacy w Chicago USA
Navy Pier w Chicago

Chicago. Muzeum Polskie w Ameryce (MPA)

Muzeum Polskie w Ameryce (MPA) jest aktywnym centrum kultury polskiej ze wspaniałą kolekcją sztuki, Biblioteką i Archiwum. Placówka powstała w 1935 r., aby gromadzić i chronić polskie dziedzictwo narodowe w Stanach Zjednoczonych. Ekspozycja stała oraz wystawy czasowe przyciągają turystów z całego świata. Wielu naukowców, studentów, genealogów odwiedza Muzeum Polskie w Ameryce w celach badawczych.

Archiwum
Historia Archiwum nierozerwalnie związana jest z historią Muzeum Polskiego w Ameryce od początków jego istnienia. Pierwsze materiały były głównie darowiznami od osób prywatnych i organizacji, dla których pamięć o przeszłości i teraźniejszości Polonii amerykańskiej miała ogromne znaczenie. Dokumenty i materiały archiwalne udostępniane są dla zainteresowanych po wcześniejszym ich zamówieniu (z dwudniowym wyprzedzeniem) – telefonicznym, listownym lub poprzez pocztę elektroniczną. Archiwum pobiera opłaty za zlecone poszukiwania materiałów archiwalnych. Wszelkie kopiowanie dokumentów, które jest odpłatne, zatwierdza dyrektor Muzeum.

Biblioteka
Historia Biblioteki jest dłuższa niż historia Muzeum Polskiego, bo sięga kwietnia 1915 roku. Obecnie Biblioteka dysponuje czytelnią wyposażoną w komputery, kserokopiarki, czytniki do mikrofilmów oraz magazynem ze zbiorami. Sam księgozbiór liczy blisko 100.000 woluminów (52.000 skatalogowanych). Nabytki pochodzą w 70 % z darów indywidualnych, w 20 % z zakupów i w 10 % z wymiany. W ostatnich latach coraz bardziej powiększa się zbiór poloników amerykańskich, powieści polskich w wydaniu dźwiękowym oraz kolekcja filmów wideo fabularnych i dokumentalnych poświęconych różnym aspektom geografii i historii Polski, jak również sprawom polonijnym.

Informacje na podstawie informacji ze strony www muzeum: www.polishmuseumofamerica.org

Adres pocztowy:
Muzeum Polskie w Ameryce
984 N. Milwaukee Avenue
Chicago, IL 60642-4101

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce

Polish Teachers Association, Inc. czyli polscy nauczyciele w USA z siedzibą w Chicago

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce (Polish Teachers Associationin America, Inc. jest kulturalną, zawodową i społeczną organizacją non-profit, z siedzibą w Chicago, Illinois, USA. Jego celem jest działalność oświatowa na rzecz Polonii i wśród Polonii na terenie Stanów Zjednoczonych oraz współpraca z ośrodkami kulturalno-oświatowymi w Polsce.

Zrzeszenie powstało 14 października 1962 r., z połączenia dwu organizacji nauczycielskich: Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich w Chicago (założonego w 1952 r. przez nauczycieli przybyłych z Niemiec) oraz Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego w Ameryce (założonego w 1961 r. przez nauczycieli przybyłych z Anglii).

Członkami Zrzeszenia mogą być tylko osoby fizyczne, a w jego skład wchodzą członkowie zwyczajni i honorowi.

Zrzeszenie organizuje XII Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich. Odbędzie się w dniach 25-28 maja 2012 r. w Chicago.

Z historii

Dzięki ustawie amerykańskiego Kongresu “The Displaced Persons Act”, uchwalonej w 1948 roku, z powojennej Europy przybyło do USA kilkaset tysięcy emigrantów. Wśród nich byli Polacy: jeńcy wojenni, przymusowi robotnicy, więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych i łagrów sowieckich oraz zdemobilizowani żołnierze, którzy przybyli zarówno z Niemiec jak i z Anglii. W grupie polskich emigrantów osiedlających się w Chicago znaleźli się także polscy nauczyciele, posiadający solidne wykształcenie pedagogiczne i praktyczne doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce powstało z połączenia dwóch organizacji nauczycielskich: Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich w Chicago założonego w 1952 r. przez nauczycieli przybyłych z Niemiec oraz Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego w Ameryce założonego w 1961 r. przez nauczycieli przybyłych z Anglii. Stało się to 14 października 1962 r. podczas wspólnego zebrania założycielskiego. Nowa, zjednoczona organizacja, Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, opracowała i zatwierdziła Statut, który określał jej cele i zadania,  władze, członkostwo oraz fundusze. W ciągu 56 lat istnienia Zrzeszenia Statut był zmieniany, uzupełniany, ale podstawowe cele działania pozostały te same. Przez wszystkie lata swojej działalności Zrzeszenie było organizacją skupiającą głównie nauczycieli wykształconych w Polsce, a po przyjeździe do USA pracujących w polskich szkołach sobotnich. W latach 1960-tych i 1970-tych do Zrzeszenia należało kilkadziesiąt osób, w latach 1980-tych liczba członków przekraczała 100. W 2006 r. organizacja skupiała 437 członków z 25 szkół.

www.znpusa.org

Taste of Polonia 2012

Cztery „polskie” dni w Chicago czyli 33 edycja festiwalu, który znów odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy osób

Między 31 sierpnia do 3 września 2012 r. w Chicago po raz 33. odbył się doroczny festiwal Taste of Polonia. Jego organizatorem jest Fundacja Kopernikowska, a głównym zadaniem jest podtrzymanie polskiego dziedzictwa kulturowego. Festiwal odbędzie się na dziedzińcu Copernicus Cultural & Civic Center (w północno-zachodniej części Chicago, przy 5216 West Lawrence Avenue.

W poprzednich latach festiwal odwiedzało 60 tysięcy osób. Połowa z nich, to Amerykanie, którym bardzo smakują polskie potrawy. Bo degustacja polskiej kuchni, serwowanie polskich potraw, to najważniejsza część Taste of Polonia. Zapachy i widok polskich potraw z grilla, pierogów, kiełbas oraz polskiego piwa, zachęcają do zakupów. Ale ta impreza, to także występy muzyczne na scenie i inne atrakcje, również dla maluchów. Wystąpiły zespoły z polski, USA, zespoły grające polkę. W tym roku główną gwiazdą festiwalu był zespół Myslovitz z Polski.

Wstęp: dorośli 7 USD, seniorzy 5 USD, dzieci do lat 12 – wstęp wolny. Uczestnicy – Polacy z Chicago mogli skorzystać z bezpłatnego parkingu przy Wright College, poza tym w dniach festiwalu, do godziny 23:00 będzie kursował klimatyzowany autobus. Z i do Copernicus Center są też korzystne połączenia komunikacją miejską.

Unia Polskich Motocyklistów Świata Orzeł Biały

Działające od 1998 r. zrzeszenie Polskich motocyklistów pod nazwą: Unia Polskich Motocyklistów Świata „Orzeł Biały” ma zadanie dobrowolnie zrzeszać Polskich entuzjastów motocykli na całym świecie. Unia otwarta jest na uczestnictwo i współpracę innych polskich klubów, małych niezależnych grup motocyklowych oraz pojedynczych osób posiadających motocykle, gdziekolwiek by oni zamieszkiwali. Głównymi celami UPMŚ jest turystyka i tramping motocyklowy oraz promowanie Polskości w społeczności motocyklowej świata. Organizowane są coroczne wyjazdy na największe motocyklowe imprezy, Unia organizuje też własny zlot.

Strona internetowa: www.orzelbialy.com

Radio Deon z Chicago

Polonijna rozgłośnia z Chicago o charakterze religijnym (informacja z 2015 r.)

Radio Deon działa przy Jezuickim Ośrodku Milenijnym w Chicago. W aglomeracji Chicago Radia Deon można słuchać na fali radiowej WNWI 1080 AM od poniedziałku do piątku od północy do godz. 11:00 przed południem. Radio nadaje również całodobowy program w Internecie.

W 1972 r. O. Stefan Filipowicz SJ, ówczesny kierownik polskiej sekcji Radia Watykańskiego, przebywając na wakacjach w Chicago, zaproponował, by jezuici mający siedzibę przy Avers (4105 N. Avers Ave, Chicago, IL 60618) zaczęli nadawać program radiowy, który będą słuchać Polacy z Chicago. Pierwsza audycja została nadana w Środę Popielcową, 7 marca 1973 r. Początkowo audycje nadawano w każdą środę w godz. 21.30 – 22.00. Te półgodzinne audycje nadawane były 595 razy. Koszty nadawania pokrywały ofiary od słuchaczy oraz jezuici. Później nadawano też kolejne audycje, o innych porach.

Obecnie radio informuje o wydarzeniach ze świata kultury, polityki, z życia Polonii oraz religii. Co godzinę prezentowane są najnowsze wiadomości, a słuchacze mogą telefonicznie brać udział w audycjach nadawanych na żywo. Strona internetowa: www.radiodeon.com

Wietrzne Radio Polacy w Chicago  Polonia Amerykańska
Wietrzne Radio – screen fragmentu strony www

Wietrzne Radio nadaje z Chicago

Informacje o popularnym radiu nadającym po polsku i odbieranym w pięciu stanach USA

Wietrzne Radio rozpoczęło nadawanie 5 czerwca 2000 roku na fali WNWI 1080 AM. Obecnie nadaje 7 godzin na dobę (od godz. 5.00 rano do 12.00 w południe). Stację można odbierać w pięciu amerykańskich stanach: Illinois, Wisconsin, Indiana, Michigan i Iowa.

„Nadajemy dla wszystkich, którzy cenią sobie optymizm, witalność i zabawę. Szalenie dynamiczny, ale i radośnie pobudzający do życia program kierujemy do aktywnych i uśmiechniętych ludzi. (…) To właśnie z nami budzi się i zdąża do pracy około 70 procent Polaków w Chicago i na dalekich przedmieściach.” – czytamy na stronie www radia. Na antenie Wietrznego Radia można posłuchać serwisy informacyjne, przeboje polskie i europejskie dla każdej grupy wiekowej. Strona internetowa: www.wietrzneradio.com

Tygodnik Program, Chicago

Bezpłatny tygodnik rozrywkowo-ogłoszeniowy w języku polskim, z siedzibą w Chicago

Początki tygodnika sięgają roku 1999. Tygodnik Program jest dostępny bezpłatnie w ok. 400 „polskich” miejscach w Chicago. Jak czytamy na stronie www, nakład jest większy niż nakłady innych czasopism polskich wydawanych w USA. Tematy poruszane w tygodniku, to głównie sprawy społeczności polskiej w USA. Redakcja mieści się w Chicago przy Belmont Ave. Czasopismo uzupełnia jego serwis internetowy www.tygodnikprogram.com

Tygodnik Program prasa polonijna
Tygodnik Program, okładka jednego z numerów. Prasa polonijna w Chicago

Polskie Radio w Chicago

Codziennie nowe wiadomości w nadawanym ze studia w Chicago Polskiego Radia 1030 WNVR

Polskie Radio Chicago 1030 WNVR nadaje swoje programy dla ponad miliona słuchaczy władających językiem polskim w Stanach Zjednoczonych. Programy emitowane są przez 7 dni w tygodniu, tylko w języku polskim.

Do tego w internetowym serwisie rozgłośni www.polskieradio.com wiele aktualnych newsów z Chicago, Nowego Jorku, USA i nie tylko.

Polski Związek Tenisowy w Chicago

Polski Związek Tenisowy w Chicago – CPTA, to organizacja polonijna w stanie Illinois. Celem związku jest promowanie tenisa ziemnego wśród Polonii i jej przyjaciół. Ma swój profil na Facebooku.

Polacy w Chicago + zdjęcia (c): SuperPolonia.info
Uwaga. Materiały opublikowane w 2011 r. i kilku późniejszych latach. Obecnie część informacji może być nieaktualna

podobne wpisy

Polonia kanadyjska – Polonia w Kanadzie

Możliwość komentowania Polonia kanadyjska – Polonia w Kanadzie została wyłączona

Polonia.dk – czyli Polonia w Danii

Możliwość komentowania Polonia.dk – czyli Polonia w Danii została wyłączona

Sadurski czyli polski humor w USA

Możliwość komentowania Sadurski czyli polski humor w USA została wyłączona

Język polski językiem urzędowym w Brazylii!

Możliwość komentowania Język polski językiem urzędowym w Brazylii! została wyłączona

Polonia na Wyspach Owczych

Możliwość komentowania Polonia na Wyspach Owczych została wyłączona

Polacy uhonorowani w Jamestown, Virginia, USA

Możliwość komentowania Polacy uhonorowani w Jamestown, Virginia, USA została wyłączona

Polonia niemiecka – media, Polacy w Niemczech

Możliwość komentowania Polonia niemiecka – media, Polacy w Niemczech została wyłączona

Znani Polacy na mapie świata

Możliwość komentowania Znani Polacy na mapie świata została wyłączona

Grzesio Polak na Boże Narodzenie

Możliwość komentowania Grzesio Polak na Boże Narodzenie została wyłączona

Polskie szkoły we Włoszech łączą siły

Możliwość komentowania Polskie szkoły we Włoszech łączą siły została wyłączona

Informacje polonijne z naszego archiwum

Możliwość komentowania Informacje polonijne z naszego archiwum została wyłączona

Historia emigracji polskiej do USA

Możliwość komentowania Historia emigracji polskiej do USA została wyłączona

Create AccountLog In Your Account