Związek Polaków na Białorusi

Związek Polaków na Białorusi

Związek Polaków na Białorusi

Możliwość komentowania Związek Polaków na Białorusi została wyłączona

Informacje o Polakach na Białorusi i ich związku

Rozpad komunizmu sprzyjał inicjatywom na rzecz tworzenia polskich organizacji. Proces ten rozpoczął się w czasach pierestrojki, gdy została założona niezależna organizacja – Związek Polaków na Białorusi w 1990 roku, wywodząca się z istniejącego od 1988 roku na Grodzieńszczyźnie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adama Mickiewicza. Związek skupia około 25 tysięcy aktywistów w całym kraju. Oficjalnie statystyki mówią o blisko 400 tys. Polaków, zamieszkujących od wieków głównie w zachodniej części dzisiejszej Białorusi. Są dziedzicami znacznie większej wspólnoty, która przez II wojną światową liczyła milion osób.

Pomimo różnych szykan i trudności z przełamywaniem bierności miejscowych środowisk, działaczom ZPB udało się stworzyć dość silną organizację. Nawiązane zostały bliskie związki organizacji ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i Senatem RP. Dzięki wsparciu, które ZPB otrzymał od władz polskich, w ciągu kilku lat powstało 16 Domów Polskich, w których prowadzona była praca kulturalno-oświatowa. W 1996 roku została otwarta pierwsza Polska Szkoła w Grodnie. Natomiast druga Polska Szkoła – w 1999 roku w Wołkowysku. Klasy z polskim językiem wykładowym funkcjonowały również w Brześciu, Mińsku, Nowogródku i Sopoćkiniach. Języka polskiego nauczało się także w 289 szkołach, 42 przedszkolach, 39 szkołach społecznych.

W ostatnich latach wspólnota polska przeżywa trudne chwile, a władze białoruskie robią wszystko, aby skłócić Polonię. O szykanach Związku Polaków na Białorusi i jego władz (m.in. pani prezes Andżeliki Borys) szeroko informowały nie tylko polskie media.

Działania realizowane przez ZPB:
– organizacja imprez kulturalnych;
– organizacja imprez okolicznościowych z okazji świąt narodowych;
– pomoc metodyczna nauczycielom języka polskiego;
– współpraca z rodzicami Szkół Polskich w Grodnie i Wołkowysku;
– organizacja imprez, warsztatów, konferencji dla młodzieży;
– organizacja wyjazdu dzieci na kolonie letnie do Polski;
– organizacja wyjazdu nauczycieli na warsztaty metodyczne do Polski;
– organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci, młodzieży, nauczycieli po – terenie Białorusi i do Polski;
– pomoc polskich chórom i zespołom;
– organizacja imprez sportowych;
– opieka nad żołnierzami Armii Krajowej i Sybirakami;
– dbanie o miejsca pamięci narodowej;
– wydawanie prasy polskiej;
– pomoc prawna dla Polaków w terenie.

Obecnie strona www (której adres tu podawaliśmy)  nie działa, ale mamy nadzieję, że organizacja istnieje nadal.

Na ilustracji: skrin czołówki strony głównej

podobne wpisy

Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Padwie, Włochy

Możliwość komentowania Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Padwie, Włochy została wyłączona

Sufler nr 257, 28 sierpnia 2012 r.

Możliwość komentowania Sufler nr 257, 28 sierpnia 2012 r. została wyłączona

Polonia w Australii – informacje

Możliwość komentowania Polonia w Australii – informacje została wyłączona

Wesołe rysunki w Copiague

Możliwość komentowania Wesołe rysunki w Copiague została wyłączona

Rubryka z humorem w Storczyk.nl

Możliwość komentowania Rubryka z humorem w Storczyk.nl została wyłączona

Cultural Diversity Days w Newry

Możliwość komentowania Cultural Diversity Days w Newry została wyłączona

GBritain – polski portal w Wielkiej Brytanii

Możliwość komentowania GBritain – polski portal w Wielkiej Brytanii została wyłączona

Polacy coraz lepiej czują się w Wielkiej Brytanii

Możliwość komentowania Polacy coraz lepiej czują się w Wielkiej Brytanii została wyłączona

Sadurski w The Polish Observer

Możliwość komentowania Sadurski w The Polish Observer została wyłączona

Towarzystwo Polskie Winterthur, Szwajcaria

Możliwość komentowania Towarzystwo Polskie Winterthur, Szwajcaria została wyłączona

Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce

Możliwość komentowania Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce została wyłączona

Polska wystawa w Newcastle

Możliwość komentowania Polska wystawa w Newcastle została wyłączona

Create AccountLog In Your Account