Związek Polaków na Białorusi

Związek Polaków na Białorusi

Związek Polaków na Białorusi

Możliwość komentowania Związek Polaków na Białorusi została wyłączona

Informacje o Polakach na Białorusi i ich związku

Rozpad komunizmu sprzyjał inicjatywom na rzecz tworzenia polskich organizacji. Proces ten rozpoczął się w czasach pierestrojki, gdy została założona niezależna organizacja – Związek Polaków na Białorusi w 1990 roku, wywodząca się z istniejącego od 1988 roku na Grodzieńszczyźnie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adama Mickiewicza. Związek skupia około 25 tysięcy aktywistów w całym kraju. Oficjalnie statystyki mówią o blisko 400 tys. Polaków, zamieszkujących od wieków głównie w zachodniej części dzisiejszej Białorusi. Są dziedzicami znacznie większej wspólnoty, która przez II wojną światową liczyła milion osób.

Pomimo różnych szykan i trudności z przełamywaniem bierności miejscowych środowisk, działaczom ZPB udało się stworzyć dość silną organizację. Nawiązane zostały bliskie związki organizacji ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i Senatem RP. Dzięki wsparciu, które ZPB otrzymał od władz polskich, w ciągu kilku lat powstało 16 Domów Polskich, w których prowadzona była praca kulturalno-oświatowa. W 1996 roku została otwarta pierwsza Polska Szkoła w Grodnie. Natomiast druga Polska Szkoła – w 1999 roku w Wołkowysku. Klasy z polskim językiem wykładowym funkcjonowały również w Brześciu, Mińsku, Nowogródku i Sopoćkiniach. Języka polskiego nauczało się także w 289 szkołach, 42 przedszkolach, 39 szkołach społecznych.

W ostatnich latach wspólnota polska przeżywa trudne chwile, a władze białoruskie robią wszystko, aby skłócić Polonię. O szykanach Związku Polaków na Białorusi i jego władz (m.in. pani prezes Andżeliki Borys) szeroko informowały nie tylko polskie media.

Działania realizowane przez ZPB:
– organizacja imprez kulturalnych;
– organizacja imprez okolicznościowych z okazji świąt narodowych;
– pomoc metodyczna nauczycielom języka polskiego;
– współpraca z rodzicami Szkół Polskich w Grodnie i Wołkowysku;
– organizacja imprez, warsztatów, konferencji dla młodzieży;
– organizacja wyjazdu dzieci na kolonie letnie do Polski;
– organizacja wyjazdu nauczycieli na warsztaty metodyczne do Polski;
– organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci, młodzieży, nauczycieli po – terenie Białorusi i do Polski;
– pomoc polskich chórom i zespołom;
– organizacja imprez sportowych;
– opieka nad żołnierzami Armii Krajowej i Sybirakami;
– dbanie o miejsca pamięci narodowej;
– wydawanie prasy polskiej;
– pomoc prawna dla Polaków w terenie.

Obecnie strona www (której adres tu podawaliśmy)  nie działa, ale mamy nadzieję, że organizacja istnieje nadal.

Na ilustracji: skrin czołówki strony głównej

podobne wpisy

Klub Polski na Słowacji

Możliwość komentowania Klub Polski na Słowacji została wyłączona

Rynek – magazyn polonijny, Niemcy

Możliwość komentowania Rynek – magazyn polonijny, Niemcy została wyłączona

Nasz Świat ma już 11 lat

Możliwość komentowania Nasz Świat ma już 11 lat została wyłączona

Polskie Młodzieżowe Centrum Kultury, Kazachstan

Możliwość komentowania Polskie Młodzieżowe Centrum Kultury, Kazachstan została wyłączona

Polsko-Amerykańskie Centrum Kulturalne w Cleveland, USA

Możliwość komentowania Polsko-Amerykańskie Centrum Kulturalne w Cleveland, USA została wyłączona

Polonia of Long Island Associates, Inc

Możliwość komentowania Polonia of Long Island Associates, Inc została wyłączona

Sufler nr 247, 17 maja 2012 r.

Możliwość komentowania Sufler nr 247, 17 maja 2012 r. została wyłączona

Polska Macierz Szkolna (PMS) – Londyn

Możliwość komentowania Polska Macierz Szkolna (PMS) – Londyn została wyłączona

Kobiety Mocy w Nowym Jorku i Ljubljanie

Możliwość komentowania Kobiety Mocy w Nowym Jorku i Ljubljanie została wyłączona

Festiwal Made in Poland w Anglii

Możliwość komentowania Festiwal Made in Poland w Anglii została wyłączona

Polonia w Szwajcarii

Możliwość komentowania Polonia w Szwajcarii została wyłączona

Polish American Business Club (PABC)

Możliwość komentowania Polish American Business Club (PABC) została wyłączona

Create AccountLog In Your Account