Jak nie pójść do piekła? Historia grzeszenia

Grzechy, modlitwy i odpuszczenie grzechów – na przestrzeni wieków. Co ludzie robili, aby po śmierci ich dusza nie poszła do piekła albo czyśćca? Pieniądze zamiast żalu za grzechy oraz modlitwy pomagały grzesznikom czy klerowi? Piekło ciekawostki o grzechu i odpustach

Jak najdalej od piekła

Człowiek od zawsze, za wszelką cenę pragnął dostosować się do wszelkich prawideł głoszonych przez kościół katolicki. Teoria „czyśćców” nie opisano w Biblii żaden sposób nie opisaną w Biblii i ten wymysł kościoła katolickiego, od wieków wpędzał ludzi w strach. Dlatego grzesznicy za wszelką cenę chcieli pokutować, aby nie dostać się ani do czyśćca ani do piekła, aby po śmierci, już na zawsze nie cierpieć mąk pokutnych w tych miejscach.

Jak nas uczy Ewangelia, jedyną drogą do Boga, a tym samym aby osiągnąć zbawienie, jest poznanie i oddanie swego życia Jezusowi Chrystusowi. Idea zarobienia pieniędzy na odprawianych mszach pokutnych przez kościół katolicki, nijak się ma do prawd Bożych. Zatem w ten właśnie sposób kościół katolicki uważając się za najbardziej chrześcijańską instytucję, pcha ludzi w ręce szatana.

Biczowanie własnego ciała i odpusty

Ta niejasna sytuacja z odpustami, doprowadziła do dziwnego zachowania się ludzi popełniających grzechy. Ludzie bojąc się przed księdzem w akcie spowiedzi przyznać do swojego grzechu, sami nakładali na siebie kary cielesne, czyniąc w ten sposób sobie pokutę oraz odpust za grzechy.

Pierwociną odpustów, stał się starożytny zwyczaj czynienia wszelakiego dobra, przy jednoczesnym umartwianiu ciała. Rozwijał się w ten sposób zwyczaj ascetyczny, którego motywem przewodnim było biczowanie własnego ciała.

Podczas prześladowania chrześcijan, który miał miejsce za czasów cesarza Decjusza ludzie, którzy dopuścili się grzechów, tak zwani ludzie upadli, byli odłączani od wspólnoty pozostałych chrześcijan. Tu dodamy historię z ziem polskich i czasów znacznie nam bliższych. Niejaka Magda Ulepianka ukradła w pobliskim sklepiku drożdże piekarskie. Aby nie być publicznie karana przez księdza po odbytej spowiedzi, sama na siebie nałożyła pokutę, aby tym sposobem uzyskać odpust za grzechy. Weszła nago na dach stodoły myśląc, że w ten sposób okaże Bogu swą pokorę. Nieświadomie, wystawiła się na publiczne pośmiewisko.

piekło czyściec śmierć kościotrup grzech ciekawostki o grzechu grzechy
Wizja piekła i czyśćca przedstawiana przez kościół, wśród wiernych budzi strach. Ciekawostki o grzechu

Za grzechy do więzienia

Aby móc z powrotem należeć do katolickiego kościoła, grzesznicy musieli publicznie czynić pokutę za grzechy. Niektórzy z grzeszników, którym żadną miarą nie chciał odpuścić grzechów ksiądz lub nawet biskup, musieli cierpieć za swoje grzechy w więzieniach, często kończąc tam swoje życie. Dawne przekazy pisane mówią, że Jakub Matysiak z Polanowa Lubelskiego, za swoje grzechy uwiedzenia siedmiu panien, bez portek siedział w więzieniu przez siedem lat.

Mniej wiernych – mniejsze wpływy z tacy

Odpust zatem, był skróceniem bardzo długiej, kilkuletniej nawet kary, za popełnione grzechy. Po odprawieniu takowego odpustu, grzesznik mógł otrzymać rozgrzeszenie, aby zaraz móc wrócić w szeregi kościoła katolickiego. Problem narastał, gdy pojawiały się kolejne grzechy popełniane przez tego samego grzesznika. W X stuleciu zaczęto udzielać rozgrzeszenia zaraz po spowiedzi, nie nakładając tym samym jakiś długich i publicznych kar. Działo się to dlatego, gdyż ludzie w tym czasie masowo odstępowali od kościoła katolickiego, a tym samym zbierana na mszach taca była uboższa.

szatan grzech ciekawostki o grzechu spowiedź odpust grzechy
Szatan kusi ludzi. Ciekawostki o grzechu

Możesz grzeszyć, jeśli masz pieniądze

Początkowo możliwość uzyskania odpustu, jak już zauważyliśmy, nie była prosta. Papież Urban II w 1095 roku na Soborze Laterańskim IV, podtrzymał nakładanie na grzeszników kar i odpustów, zarówno cielesnych jak i modlitewnych. Jednak kolejnym jego wymysłem było to, że można uniknąć publicznych kar cielesnych za grzechy, poprzez złożenie stosownej kwoty pieniędzy na kościół, wraz z jednoczesnym zakupem relikwii świętych za ogromnie wygórowane sumy.

To skandaliczne działanie nigdy nie było kwestionowane przez wiernych kościoła katolickiego. Chętnie nabywali oni oni różne bezwartościowe dla Boga przedmioty sądząc, że pomogą one im w utrzymaniu ciała przed grzechem. Józia Lewandoszczanka ze świętokrzyskich Krynek, po każdym narodzonym dziecku kupowała świętą relikwię. Ustawiała je na najważniejszym miejscu swojego pokoju i modliła się do nich. Umarła jako panna z sześciorgiem dzieci, które każde miała z innym ojcem.

konfesjonał ksiądz grzech ciekawostki o grzechu spowiedź odpust grzechy
Ksiądz od zawsze wysłuchuje grzeszników, aby potem dać rozgrzeszenie. Ciekawostki o grzechu

Ciekawostki o grzechu. Pielgrzymki i odpusty

Odpustów udzielano również z okazji wszelkich jubileuszy kościoła katolickiego. Zapoczątkował je kolejny papież Bonifacy VIII, w 1300 roku. Odpusty te wiązały się z nawiedzeniem kościołów katolickich, często bardzo oddalonych od miejsca zamieszkania grzesznika.

Jak widać pokuta nie zawsze była oparta na kanwie prawa Bożego, ale zawsze jej fundamentem było prawo ludzkie. Kler zamiast pomóc ludziom w czynieniu dobra sprawiał, że wierni robili rzeczy, których nie powinni robić i nie zbliżało to ich do Boga.

Ciekawostki o grzechu: (c) Agnieszka Gałka / SuperPolonia.info

Zobacz też:
> Ciekawostki o islamie

podobne wpisy

Jak kultura wpływa na kasyna Nomini online

Możliwość komentowania Jak kultura wpływa na kasyna Nomini online została wyłączona

Banderka podsalingowa

Możliwość komentowania Banderka podsalingowa została wyłączona

Ptak w polskim godle, to nie orzeł!

Możliwość komentowania Ptak w polskim godle, to nie orzeł! została wyłączona

Nieznane ciekawostki ze świata

Możliwość komentowania Nieznane ciekawostki ze świata została wyłączona

Erywań, stolica Armenii

Możliwość komentowania Erywań, stolica Armenii została wyłączona

Bizon od teraz oficjalnym symbolem USA

Możliwość komentowania Bizon od teraz oficjalnym symbolem USA została wyłączona

22 niezwykłe ciekawostki o warszawskich tramwajach

Możliwość komentowania 22 niezwykłe ciekawostki o warszawskich tramwajach została wyłączona

Ciekawostki o cegłach

Możliwość komentowania Ciekawostki o cegłach została wyłączona

Jak walczyć z zagrożeniami w sieci?

Możliwość komentowania Jak walczyć z zagrożeniami w sieci? została wyłączona

Jakie są podstawowe usługi pogrzebowe?

Możliwość komentowania Jakie są podstawowe usługi pogrzebowe? została wyłączona

Milicz. Średniowieczny zamek z kibelkami

Możliwość komentowania Milicz. Średniowieczny zamek z kibelkami została wyłączona

Dubaj. Kwiaty na środku pustyni

Możliwość komentowania Dubaj. Kwiaty na środku pustyni została wyłączona

Create AccountLog In Your Account